Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan

By on 25 september, 2022
Arkivbild

E.ON reparerar och förnyar en fjärrvärmeledning vid resecentrum i Örebro, vilket innebär begränsad framkomlighet på Östra Bangatan i båda riktningarna. Även gång- och cykelbanetunneln stängs för cyklister. Arbetet beräknas pågå från vecka 39 till vecka 45.

Endast ett körfält kommer vara öppet

Grävarbetet pågår enligt karta nedan. Arbetet innebär begränsad framkomlighet på Östra Bangatan vid södra delen av Resecentrum, i höjd med Järntorgsgatan. Endast ett körfält kommer att vara öppet i båda riktningarna. Tunneln under järnvägen kommer att stängas av för cyklister, dock kommer gående fortfarande kunna använda trapporna upp och ner i tunneln. Även övergångsstället över Östra Bangatan kommer att stängas av.

Framkomligheten på Östra Bangatan kommer vara begränsad från vecka 40 till och med vecka 45, men arbetet startar vecka 39 på Västra Bangatan.

Om möjligt välj annan väg.


 
Röda markeringar visar var tunneln, Östra Bangatan samt övergångsstället stängs av.
 
Respektera avspärrningar och trafikhänvisningar

När vi utför våra grävarbeten stänger vi av runt arbetsplatsen och leder om trafiken. Detta för att vår personal ska få en trygg arbetsmiljö och för att vi värnar om säkerheten för boende och trafikanter som rör sig i närheten av arbetsområdet.

Du kan bidra till såväl en säker arbetsmiljö som ökad trygghet i trafiken genom att respektera våra avspärrningar och följa trafikhänvisningarna. Tack på förhand för din hjälp!

Arbetet utförs av E.ON.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login