Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan vid korsningen mot Olaigatan

By on 9 juni, 2022
Bild: Örebro kommun

Under vecka 24 påbörjar man arbetet med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar på Östra Bangatan vid korsningen mot Olaigatan vid Resecentrum, det innebär en begränsad framkomlighet för trafikanter.

Arbetet beräknas vara klart vecka 32.

Under arbetets gång mellan vecka 24-32 kommer norrgående körbana att vara avstängd. Trafiken leds i stället över till södergående körbana där det blir öppet i båda körriktningar. 

Välj annan väg om möjligt. In- och utfarten till Olaigatan från Östra Bangatan kommer att vara avstängd under tiden då arbetet pågår.

När arbete pågår kommer arbetsmaterial och arbetsmaskiner finnas i ett inhägnat område för att skapa en säker miljö för såväl passerande som personalen som utför arbetet. Vänligen respektera avspärrningar och trafikhänvisningar.

Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan vid korsningen mot Olaigatan. Bild: Örebro kommun

Avstängning av vattnet

Vid några tillfällen kommer vattnet att behöva stängas av. Örebro kommun skickar ut sms-meddelande inför vattenavstängningar till de som berörs av detta i området.

På orebro.se kan du läsa mer om ditt telefonnummer finns med i tjänsten för utskick av SMS inför vattenavstängningar.

Missfärgat vatten

Det kan förekomma missfärgat vatten och tryckförändringar i området som inte är farliga, men var försiktiga vid tvätt då det kan bli missfärgningar. Spola gärna kallvatten en stund för att få rent vatten snabbare. Ta tillvara på vattnet som spolas rent, genom att samla det i en hink och använd för att vattna blommor eller spola i toaletten med.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login