Begränsad framkomlighet vid korsningen Trädgårdsgatan–Rudbecksgatan.

Av på 19 mars, 2013

Örebrobostäder AB bygger studentbostäder i anslutning till “Teknisthuset” i kvarteret Maskinisten. Det påverkar trafiken på Rudbecksgatan och Trädgårdsgatan.

Begränsad framkomlighet
Under byggtiden kommer antalet körfält att minska i korsningen Trädgårdsgatan–Rudbecksgatan. För att ge plats åt cyklister och gångare utanför byggarbetsplatsen kommer körfält att tas i anspråk.

På Rudbecksgatan, i östergående riktning, tas ett körfält bort vilket kommer att medföra att trafik i det högra körfältet på Rudbecksgatan från Krämaren endast får svänga höger vid Trädgårdsgatan.

På Trädgårdsgatan, i norrgående riktning, görs ett av dagens körfält rakt fram om till ett körfält för högersväng. Det innebär att det kommer att bli köer, speciellt när trafiken är som mest intensiv på morgnar och eftermiddagar.

Ett körfält på Rudbecksgatan
Förutom nämnda arbete kommer Tekniska förvaltningen utföra arbeten på Rudbecksgatan mellan Borgmästargatan och Mogatan. Där ska dels en trasig dagvattenledning lagas och dels en ny cykelbana anläggas. Detta innebär att det under en period kommer att vara endast ett körfält på Rudbecksgatan från Trädgårdsgatan till Mogatan. Ta därför gärna en annan väg.

Busshållplatsen
Stadsbussarna kommer att trafikera hållplatsen som vanligt. Landsortsbussarna stannar inte. Mer information finns på Länstrafikens webbplats.

Byggtid
Byggnationen beräknas vara klar hösten 2014.

Studentcity
Örebrobostäder bygger små ettor till studenter i kvarteret Maskinisten. Läs mer om projektet på Örebrobostäders webbplats

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in