Bengt Storbacka (S) om bemannade skolbibliotek till alla elever i Lindesbergs kommun

By on 28 oktober, 2021
Arkivbild

Hur ser du på möjligheten att ge alla elever i Lindesbergs kommun likvärdig tillgång till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier? Åtta politiker som deltog i samtalen om skolbibliotek på Skolbibliotekets Dag i Lindesberg fick frågan – men tiden räckte inte till för dem att svara på mötet.

Därför erbjuds de att svara på frågorna skriftligt genom LindeKultur.

Åtta politiker deltog på mötet: Bengt Storbacka (S); Magnus Storm (C); Hans Finckh(V); Conny Ärlerud (M); Markus Lundin (KD); Nils Detlofsson (L); Jari Mehtäläinen(SD); Inger Griberg (MP).

Så här svarar Bengt Storbacka (S) på frågorna:

Fråga: Hur ser du på möjligheten att ge alla elever i Lindesbergs kommun likvärdig tillgång till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier?

”Om man hittar andra lösningar/jobbar smartare med de resurser vi har, kan man samverka mellan skolorna med den personal vi har, för att nå en likvärdig tillgång till skolbibliotek. Tyvärr kan vi inte möta upp behoven i den omfattning som vore önskvärt. Statens tilldelning till skolbiblioteksverksamhet räcker inte på långa vägar om vi jämför med statens mål för verksamheten. Lindesberg satsar redan idag mer på skolan än många jämförbara kommuner. Den nya Lindbackaskolan är ett exempel på det liksom flera rustade lokaler i Frövi, Björkhagaskolan, förskolor osv.”

Fråga: Vilka är utmaningarna för att klara detta?

”Utmaningen är att tänka nytt ihop med skolledningar och personal.”

Fråga: Hur ska dessa utmaningar kunna lösas?

”För att lösa utmaningarna krävs troligtvis nya och kreativa arbetssätt som gör att olika skolenheter samverkar solidariskt om de små resurser som finns. Hur kan t ex skolbibliotekets syfte och mål integreras i det dagliga skolarbetet?”
……………………………..

Politiker i samtal om skolbibliotek på Skolbibliotekets Dag i Lindesberg

Onsdag 27 oktober firades Skolbibliotekets Dag i Lindesberg med öppet hus på Lindeskolans Bibliotek och samtal med politiker och andra intresserade. Samtalet handlade om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt stöd för elever och lärare i alla kommunens grundskolor med Lindeskolans hedersomnämnda bibliotek som förebild.

Skolbibliotekets Dag arrangeras nationellt på initiativ av Nationella Skolbiblioteksgruppen för att uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Nationella Skolbiblioteksgruppen delar även ut priset Årets skolbibliotek.

Jenny Nilsson – Svensk biblioteksförening, Nationella skolbiblioteksgruppen och jurymedlem i Årets skolbibliotek – inledde mötet med att ge en introduktion om nuläge (vad säger lagen idag), om önskat läge (utifrån aktuella utredningsförslag) och vad som krävs för att skolorna ska nå dit.

Josefin Malefelt och Annika Parbring – skolbibliotekarier på Lindeskolans Bibliotek – presenterade hur skolbiblioteket arbetar som pedagogiskt stöd till både elever och lärare med Staffan Blixt (lärare i svenska och historia) som exempel.

Därefter blev det samtal om möjligheterna att stärka och utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt stöd för elever och lärare i kommunens grundskolor. I samtalet deltog även Staffan Hörnberg (gymnasiechef), Kristina Öster (kultur- och fritidschef) samt Ann-Britt Lindgren (som håller på att bygga upp det gemensamma skolbiblioteket för Lindbacka- och Brotopsskolorna).

Kultur | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login