Berättigad kritik mot EU:s initiativ ”Team Europa”

Av på 10 oktober, 2021

Här om dagen släpptes AidWatch-rapporten – CONCORD:s årliga granskning av EU:s bistånd. Sverige står ut som en av de medlemsstater som bidragit till att EU:s bistånd ökade under 2020. Samtidigt visar rapporten att mindre pengar går till de allra fattigaste.

Svenska missionsrådets generalsekreterare Charlotta Norrby har tidigare arbetat som expert vid EU-kommissionens biståndsdirektorat. Hon tycker att rapporten belyser många viktiga frågor, särskilt om biståndseffektivitet. Hon känner igen och håller med om den kritik som AidWatch riktar mot EU:s nya samordningsinitiativ Team Europe. Här är hennes korta analys:

Det är oroande om EU:s samordning inom biståndet tas över av andra politiska ambitioner än att skapa bättre villkor för utsatta människor. Ökningen av EU:s bistånd under 2020 är bra, men ett effektivt bistånd kräver att man utgår från lokala behov och prioriteringar och arbetar tillsammans med aktörer som är väl förankrade i befolkningen. Inom Svenska missionsrådets nätverk arbetar vi till exempel mycket med religiösa aktörer som finns på plats före, under och efter att biståndspengarna tagit slut.

Initiativet Team Europe, som startade förra året, blev snabbt ett varumärke för den gemensamma responsen på Covid-19. Men det är i grunden ett bredare koncept som försöker samla biståndet mellan EU och dess medlemsstater på landnivå i ett fåtal gemensamma initiativ i varje land. Dessutom finns det redan samordning sedan flera år tillbaka i form av Working Better Together och Joint programming-approachen. Det är egentligen en mer utvecklad och biståndseffektiv metod för givarsamordning.

Risken med Team Europe är att biståndet blir ännu mer givarstyrt och svårare att förankra lokalt vilket leder till sämre biståndseffektivitet. Erfarenheten hittills, som även återspeglas i AidWatch-rapporten, är att civilsamhället marginaliseras både i inflytande och i stöd när Team Europa-initiativen tas fram.

Vi vill se Sverige använda sitt anseende inom EU för att driva Team Europe i riktning mot mer lokalt ägarskap. Min personliga erfarenhet efter att ha arbetat som sekonderad nationell expert vid EU-kommissionens biståndsdirektorat, är att Sverige mer skulle kunna utnyttja sin potential att kraftfullt driva frågor om att till exempel nå de allra fattigaste, att utgå från lokala behov och prioriteringar. Då visar man också vikten av att samverka med och stödja ett livskraftigt lokalt civilsamhälle i samarbetsländerna. Sverige är en respekterad givare – det borde kunna användas ännu mer strategiskt!

Världen
Örebronyheter

Källa: Svenska missionsrådet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in