Bergslagsbibblan visar vägen – Utökad bibliotekssamverkan i länet på gång

Av på 7 september, 2021

Bergslagsbibblan – ett samarbete mellan folkbiblioteken i de fyra kommunerna i norra Örebro län – kan nu komma att utvidgas till en bibliotekssamverkan i nio av länets 12 kommuner.

Folkbibliotekscheferna vill undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete genom att skapa en gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb – och får 350.000 kronor i utvecklingsmedel från Region Örebro län.

Bergslagsbibblan är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Lindesberg och Nora som har varit i gång sedan 2016. Snart är det dags för nästa steg – i höst går även folkbiblioteken i Hällefors och Ljusnarsberg in i Bergslagsbibblan.

Från och med i höst får alla som bor i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora enklare tillgång till alla fyra kommunbibliotekens utbud av böcker, tidskrifter, filmer och ljudböcker med mera. Det blir också lättare att se vad som händer på de olika biblioteken, och att använda bibliotekens digitala tjänster som e-böcker, e-ljudböcker, digitala tidningar och strömmande film.

“Du kan låna och lämna tillbaka i vilken av kommunerna du vill, och du kan beställa det du vill låna via webben och hämta utan kostnad på valfritt folkbibliotek i norra länsdelen efter några dagar. Det är gratis att låna och reservera sådant som finns på våra bibliotek”, skriver Bergslagsbibblan på sin webbplats bergslagsbibblan.se >>

Utvidgningen av Bergslagsbibblan finansieras av bidrag från Statens kulturråds satsning Stärkta bibliotek.

Kan komma att utökas till hela Örebro län

Region Örebro läns kulturnämnd kommer (enligt förslag) “att bevilja ansökan om gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb samt att kostnaden, 350.000 kronor, finansieras genom den regionala biblioteksverksamhetens anslag för utvecklingsmedel”.

Folkbibliotekscheferna i nio kommuner i Örebro län (Lindesberg, Nora, Hällefors, Ljusnarsberg, Kumla, Hallsberg, Askersund, Lekeberg och Laxå) har gemensamt beslutat att undersöka möjligheterna till ett fördjupat samarbete dem emellan, med målsättning att skapa en gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb. Därför söks regionala medel, 350.000 kronor, för att i projektform utreda förutsättningarna och tillhandahålla folkbiblioteken ett kunskaps- och beslutsunderlag för hur ett sådant samarbete kan se ut och fungera.

Det övergripande syftet med ett fördjupat samarbete mellan de nio folkbiblioteken är att ge bättre och mer likvärdig och hållbar biblioteksservice till sina kommuninvånare. Den digitala teknikens tillämpning inom biblioteksväsendet har möjliggjort än mer fördjupade samarbeten mellan kommuner. Att dela på bibliotekssystem, webbsidor och mediebestånd är idag en stark trend i bibliotekssverige.

De sökande biblioteken avser att rekrytera en projektledare som tillsammans med arbetsgrupper från de deltagande biblioteken ska driva ett flerårigt utvecklingsprojekt. Tillsammans ska de under projektets första år undersöka juridiska, organisatoriska, tekniska och ekonomiska aspekter av samverkan kring gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb.

Enligt Region Örebro läns kulturnämnd är samverkan en naturlig del av folkbibliotekens verksamhet:

“Genom att organisera kompetenser och tekniska lösningar från flera folkbibliotek i en gemensam organisation blir det möjligt att säkerställa såväl en jämn kvalitet i biblioteksservicen mellan kommunerna i länet som verksamhetsutveckling. En utökad samverkan med utgångspunkt i gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb innebär: Större medieutbud tillgängligt för fler; Ökad och likvärdig servicegrad; Bättre ekonomi och hållbarhet; Ökad nyttjandet av de samlade bibliotekens resurser; Större genomslag och synlighet för verksamheten; Uppbyggnad av infrastruktur för samarbeten inom fler områden”.

Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in