“Bergslagsnatur” – ett strövtåg i Lindesbergs kommun i bokform

Av på 16 april, 2021

Mats Andersson (Lindesberg) har utkommit med “Bergslagsnatur” – ett strövtåg i Lindesbergs kommun med texter, bilder och illustrationer om kommunens växter och djur, skogar och ängar, sjöar och vattendrag. Boken finns att köpa på Blombergska bokhandeln i Lindesberg för 279 kronor.

För den grafiska formen och illustrationerna i boken svarar Astrid Linnea Andersson och fotografierna har tagit av Karin Andersson och Stina Andersson – alla tre döttrar till Mats Andersson som konstaterar att “boken är ett litet familjeprojekt”.

“Som uppvuxen i den här delen av Bergslagen är jag fascinerad av hur naturen kan skifta så snabbt. Från ljusa sympatiska odlingsbygder till ödsliga torftiga myrar. Från leende behagliga lövskogar till mörka kärva granskogar”, skriver Mats Andersson i förordet till boken.

Den biologiska norrlandsgränsen löper tvärs genom trakten och skiftet från sydliga skogar till tajgans barrskogar är skarp. Naturen ändrar snabbt utseende från flackt till kuperat. Växter och djur har hamnat i gränslandet där nordliga och sydliga möts.

“Därför finns en spännande mix av arter att upptäcka, varför jag inte tröttnar på att vistas här. Trots att jag varit så mycket i hemmamarkerna hittar jag nya områden. Boken försöker beskriva en bygd som påverkats och präglats mer än tusen år av gruvor, hyttor och järnbruk. Fortfarande finns ruiner, byggnader, dammar och andra synliga kvarlevor. Lämningar och minnen som trots att de är sterila rester ändå fängslar och attraherar”, skriver Mats Andersson som hoppas att boken ska locka läsarna att bli nyfikna på Bergslags-naturen och hitta egna platser att besöka.”

Boken ”Bergslagsnatur” är ett strövtåg i Lindesbergs kommun i bokform på omkring 200 sidor med många bilder och illustrationer som alla är nya och aldrig tidigare publicerade. Den handlar om kommunens växter och djur, skogar och ängar, sjöar och vattendrag. Boken berättar om en bygd präglad av gruvor, hyttor och järnbruk under tusen år. Ett historiskt kapitel berättar om till exempel Stråssa, Stripa, Guldsmedshyttans silvergruva, Löa, Vedevåg, Frövifors. Kommunens 34 naturreservat beskrivs kortfattat med kartor. Vissa områden beskrivs i längre avsnitt som Kindla, Klotenområdet, Grimsöområdet, Liaskogen, Råsvalen, Morskogasjön, Sjömosjön, Sverkestaån med flera.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in