Beslut från Konkurrensverket om Präst, Herrgård och Grevé

Av på 5 maj, 2019
Ostarna Präst, Herrgård och Grevé från Skånemejerier är alltid tillverkade av svensk mjölk från sydsvenska bönder.

Beslut från Konkurrensverket om Präst, Herrgård och Grevé gynnar konsumenter, bönder och konkurrens.

Skånemejerier välkomnar Konkurrensverkets beslut, som ger oss möjlighet att fortsätta producera ostsorterna Präst, Herrgård och Grevé som tidigare och kunna föra svenska osttraditioner vidare. Att säkerställa en sund konkurrens på ostmarknaden gynnar inte minst svenska bönder och konsumenter.

Präst-, Herrgård- och Grevéost är ostsorter som tillverkats i Sverige sedan lång tid och är en del av det levande svenska kulturarvet som i generationer förvaltats gemensamt av Sveriges bönder. Vi välkomnar att Konkurrensverket nu hindrar Arla, Norrmejerier och Falköpings Mejeri att stänga Skånemejerier ute från den gemenskapen, säger José Antonio Lalanda, VD för Skånemejerier AB. Det är självklart att våra svenska ostsorter ska ha ett juridiskt skydd. Men det är viktigt att det är ostsorterna i sig som skyddas så att de fortsätter att tillverkas enligt svenska traditioner på svensk mjölk och att det inte endast är ett skydd för enskilda aktörer.

Beslutet innebär att också alla sydsvenska mjölkbönder kan fortsätta att leverera mjölk till de tre ostarna, och att alla nuvarande tillverkare får fortsätta att producera ostarna på lika villkor. När dagligvaruhandeln kan välja mellan fler leverantörer kommer det också att gynna svenska konsumenter som får konkurrensutsatta priser och kan fortsätta lita på att ostarna har hög kvalitet och tillverkas av svensk mjölk. Allt detta är centralt för en sund marknad.

I samband med försöket från Arla, Norrmejerier och Falköpings Mejeri att få ensam äganderätt till varumärkena aviserade de en tolvfaldig ökning av licenskostnaderna. Detta skulle ha försämrat lönsamheten kraftigt för andra aktörer och riskerat att pressa ner inköpspriset på mjölken från bönderna eller höjt priset till konsumenterna.

Närmare 25 procent av Skånemejeriers behov av mjölkråvara går i dag till ostproduktion av Präst, Herrgård och Grevé. För att en gång för alla avfärda de felaktiga påståenden som våra konkurrenter sprider är Skånemejeriers intention nu, precis som tidigare, att fortsätta tillverka dessa ostar vid våra ysterier i Kristianstad och helt på svensk mjölk.

Faktaruta:
Skyddet för Präst, Herrgård och Grevé är i dag baserat på deras status som kommersiella varumärken. Det kan jämföras med till exempel Svecia som har ett skydd inom EU som en geografiskt unik produkt. Skyddet för geografiskt unika produkter infördes just för att värna särarten hos produkter som anses ha kulturellt värde, och som därför ska produceras enligt ett traditionellt recept och i en viss region. Ett varumärke säger inget om vare sig recept eller tillverkningsregion och en Präst-, Herrgårds eller Grevéost skulle därför teoretiskt kunna tillverkas av utländsk mjölk och byta recept om ägarna till varumärkena bestämmer att göra så. Skånemejerier har därför tidigare föreslagit att Präst, Herrgård och Grevé borde skyddas som en geografiskt unik produkt för att därmed, bland annat, säkerställa att ostarna även fortsättningsvis tillverkas på svensk mjölk.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in