Beslut om bidrag till Friluftsfrämjandet.

Av på 10 februari, 2013

Fördelningen av statsbidrag till landets friluftsorganisationer för år 2013 klar. Friluftsfrämjandet får 10,6 Mkr. Bidraget ska i första hand användas till att skapa bättre stöd för verksamheten och ledarna så att fler lockas till friluftslivet och att den efterfrågan som finns på aktiviteter kan mötas. Bidraget stödjer också specifikt projekt inom barnverksamheten, bl.a. nya Öppna Skogsgläntan

– Friluftsfrämjandet vill nå många fler människor och få fler att njuta av friluftslivet. Vi vill öka
fokus på mångfald inom friluftslivet och göra naturen tillgänglig för alla. Efterfrågan är stor och vi arbetar målmedvetet med att stötta verksamheten samt rekrytera och utbilda nya duktiga ledare så vi kan guida ännu fler till härliga upplevelser, säger Sara Revell Ford, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet. Öppna Skogsgläntan som är riktat mot föräldralediga , syftar till att skapa mötespunkter i naturen för nyblivna familjer.

– De svenska friluftsorganisationerna omfattar nästan 2 miljoner medlemskap, varav 300 000 är barn och ungdomar. Friluftrörelsen genomför ca 50 miljoner aktivitetstimmar för medlemmarna och ca
10 miljoner aktivitetstimmar för allmänheten, per år. Ett stort bidrag till samhället som utförs med mycket knappa resurser och bidragen är livsnödvändiga för den långsiktiga överlevnaden av friluftsorganisationerna, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag. Den totala summan är 27,8
Mkr som i år fördelades med 18,9 Mkr i organisationsbidrag och 8,9 Mkr i projektbidrag till 24 organisationer. Barn och ungdomar, skogen, naturen, miljön och folkhälsan står i fokus även i år. Totalt inkom 61 ansökningar ifrån 29 organisationer med ett önskemål om finansiering på ca 46
Mkr.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in