Beslut om fördelning av 798 miljoner för återstart och kompensation

By on 3 december, 2021
Arkivbild

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela 798 miljoner kronor till idrottsrörelsen för återstart efter pandemin och som kompensation för verksamhet som påverkats under pandemin.

Stödet fördelas till samtliga specialidrottsförbund, 2046 idrottsföreningar och riktat stöd till idrott för personer med funktionsnedsättningar, föreningar som drabbats extra hårt under pandemin och elitidrott.

Det statliga stödet gör skillnad men vi är djupt oroade över de utmaningar både vi och samhället står inför. Ska idrottsrörelsen kunna laga revorna och göra mer behöver vi långsiktigt stöd för 2023 och 2024 och inte bara det utlovade extra stödet på 400 miljoner kronor för 2022. Många ungdomar mår sämre, rör sig mindre och upplever inte att de är trygga. Idrottsföreningen är både en plats för idrott och aktivitet men också gemenskap och en social tillhörighet där ungdomar mår bättre. Vi måste skapa förutsättningar för idrottsföreningarna att fortsätta göra skillnad, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

798 miljoner kronor som Riksidrottsstyrelsen beslutat ska fördelas till idrottsrörelsen delas på 400 miljoner kronor för arbete med återstart och 398 miljoner kronor som kompensationsstöd.

Återstarsstöd 400 miljoner kronor

  • 240 miljoner kronor fördelas till samtliga specialidrottsförbund.
  • 50 miljoner kronor riktas som stöd till idrott för personer med funktionsnedsättningar och anläggningsstöd för ytor och utrustning för idrott för personer med funktionsnedsättningar.
  • 50 miljoner kronor riktas som stöd till idrottsföreningar som drabbats kraftigast verksamhetsmässigt under pandemin.
  • 30 miljoner kronor fördelas till specialidrottsförbunden för att motverka kostnadsökningar som uppstår på grund av förändringar i det internationella programmet och till verksamhet för kommande landslagsutövare.
  • Medel avsätts också för centrala insatser där Riksidrottsförbundet tillsammans med specialidrottsförbunden kan genomföra insatser tillsammans – exempelvis kring utbildningsstrukturer, digitalisering med mera.

Kompensationsstöd 398 miljoner kronor

  • 398 miljoner kronor fördelas som kompensationsstöd för effekter av corona under perioden 1 maj till 28 september 2021.
  • 377 miljoner kronor av dessa fördelas till 2046 idrottsföreningar
  • 21 miljoner kronor fördelas till 25 specialidrottsförbund.

Ekonomi | Sport
Örebronyheter

Källa RF/ SISU

You must be logged in to post a comment Login