Beslut om höjd gräns för publik skjuts fram

By on 8 oktober, 2020
Behrn Arena.
Foto: Karl-Johan Sandberg

Regeringen gav idag besked att de skjuter fram genomförande för undantag att höja gränsen för publik från 50 till 500 personer vid idrottsevenemang som har anvisade sittplatser. Anledningen är ökad smittspridning.

– Det är förstås en stor besvikelse eftersom det hade betytt mycket för idrottsrörelsen och alla oss som älskar att titta på idrott live. Vi har förståelse för och anpassar oss till rådande läge. Vi är mitt i en pandemi och att motverka ökad smittspridning måste gå först, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Regeringen meddelade idag att de utifrån rådande smittläge i samhället inte kan ta det formella beslutet att höja gränsen för publik till 500 personer vid idrottsevenemang som har anvisade sittplatser. Reglerna skulle ha börjat gälla från den 15 oktober men beslut skjuts nu framåt och något nytt datum gavs inte.

En möjlighet med 500 personer i publik som nu skjuts framåt är inte en lösning för orientering, löpartävlingar, cykel, triathlon, segling, skidor, bilsport med flera som tävlar på stora ytor där avståndet mellan de aktiva är mycket stor. Dessa tävlingar begränsas idag genom att deltagarna i tävlingen inte får vara fler än 50.

– Det behövs ett undantag även för idrotter som tränar och tävlar på väg, vatten och i skogen. Det behöver beredas av regeringen skyndsamt så att dessa idrotter, när det är möjligt utifrån smittläge, kan få möjlighet att genomföra tävlingar, säger Björn Eriksson.

Idrottsrörelsen tampas med stora ekonomiska och idrottsliga utmaningar och fortsätter pandemin måste regeringen ge nytt stöd under 2021.

– Vårt arbete med scenarioplanering pågår och vi kommer att återkomma till regeringen, säger Björn Eriksson.

Regionalt
Örebronyheter

Källa RF/SISU

You must be logged in to post a comment Login