Beslut om inriktningen för framtidens kollektivtrafik

By on 8 december, 2021
Arkivbild

Hur ser det framtida behovet av allmän kollektivtrafik ut i Örebro län och hur ska bussar och tåg rulla för att tillfredsställa detta behov? Det är viktiga frågor som behandlas i det regionala trafikförsörjningsprogram för åren 2022-2030 som samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om i dag.

Som ansvarig för kollektivtrafiken i länet har Region Örebro län en skyldighet att tillhandahålla ett uppdaterat trafikförsörjningsprogram. Det är ett dokument som beskriver hur den allmänna kollektivtrafiken samt färdtjänsten och riksfärdtjänsten kan utvecklas över tid.

– Det hjälper oss i vårt ständigt pågående utvecklingsarbete av kollektivtrafiken som ska få fler länsinvånare att ställa bilen för att istället resa med buss eller tåg. I den här uppdaterade versionen har vi anpassat oss till den ekonomiska ram som i dag gäller för kollektivtrafiken, vilken är mindre än vad den var när det tidigare programmet beslutades, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Med utgångspunkt i trafikförsörjningsprogrammet ska vi arbeta vidare för att öka nöjdheten hos resenärerna, förenkla resorna, minska trafikens miljöpåverkan och erbjuda konkurrenskraftiga priser, säger Nina Höijer.

Exempel på det Nina Höijer nämner är att det ska vara enkelt att få tillgång till information om avgångar, restider och bytesmöjligheter samt att resenärerna ska uppleva att allmän kollektivtrafik och serviceresor är pålitlig och att de känner sig trygga med att buss och tåg så väl avgår som kommer fram i tid. Vidare ska kollektivtrafiken använda tekniska framsteg för bland annat drivmedel för en minskad negativ påverkan på hälsa, klimat och miljö.

– Vid programperiodens slut, år 2030, ska vi också ha gjort ett stort antal hållplatser tillgängliga och tryggare genom samarbete med kommunerna och Trafikverket samtidigt som vi har arbetat vidare med bussarnas inredning så att resenärerna har de bästa möjligheterna till både avkoppling och arbete, säger Nina Höijer.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login