Beslut om licensjakt efter varg överlåts till länsstyrelserna

Av på 18 juni, 2020

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

När ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för en art kan Naturvårdsverket överlåta beslut om licensjakt till samtliga länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdet.

− Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Det är länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet som nu kommer att utreda om licensjakt efter varg är möjlig utifrån de förutsättningar som finns. Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna fatta ett eventuellt beslut om licensjakt efter varg.

Hänsyn bör tas till den illegala jakten

Den senaste tiden har det från olika håll larmats om illegal jakt. Naturvårdsverkets bedömning är att den illegala jakten är en så pass omfattande faktor till vargars dödlighet att uttaget vid skydds- och licensjakt påverkas.

Om länsstyrelserna väljer att i höst besluta om licensjakt är det viktigt att de även tar hänsyn till den illegala jakten i sina beräkningar, menar Marcus Öhman.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturvårdsverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in