Beslutad strategi ska leda till bättre folkhälsa och ökad regional utveckling

Av på 31 augusti, 2021
Arkivbild

I en nationell strategi slår regeringen fast att Sverige ska vara ledande inom området life science. Det är en ambition som Region Örebro län vill bidra till att uppfylla och i dag antog regionstyrelsen en regional life science-strategi för åren 2021-2030.

Begreppet life science samlar den offentliga sektorn, näringslivet och forskningen i ett gemensamt mål om en förbättrad hälsa, bred patientnytta och regional tillväxt.

– Sverige, liksom övriga världen, står inför stora hälsoutmaningar och där ser vi att life science kan vara till nytta genom att skapa rätt förutsättningar för modern och effektiv diagnostik och behandling inom både den nära och den högspecialiserade vården, säger Andreas Svahn (S), ordförande i regionstyrelsen.

Andreas Svahn hoppas att den nu antagna strategin på sikt ska leda till att en förbättrad folkhälsa i länet genom att möjliggöra ett mer individbaserat och preventivt arbete inom hälso- och sjukvården och inom tandvården.

– Men jag tror också att den här strategin kan bidra till att hela regionen utvecklas, inte bara hälso- och sjukvården. Riktade insatser kan till exempel göra det möjligt för kunskapsintensiva företag att etablera sig i regionen och därmed ge nya arbetstillfällen vilket vi bland annat sett prov på inom området smart specialisering, säger Andreas Svahn.

Inom life scienceområdet samverkar Region Örebro län med Örebro universitet men också med näringslivet, kommunerna och civilsamhället.

Politik | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in