Besök hos tandvården kan väcka minnen om sexuella övergrepp

By on 13 september, 2020

Besök hos tandläkaren kan väcka minnen av sexuella övergrepp som tandvården behöver kunna hantera. Det menar övertandläkaren Eva Wolf som i en ny studie intervjuat 13 personer med sådana erfarenheter.

Bara att sätta sig i en tandläkarstol kan väcka starka minnen för dem som en gång utsatts för sexuella övergrepp. Många är mycket rädda, de undviker att gå till tandläkaren, infinner sig inte till bokade tider eller lämnar pågående behandling.

– Det är väldigt tydligt att situationen hos tandvården påminner om övergreppet. Det är samma försvarslöshet och maktlöshet och likartade reaktioner som uppkommer som vid övergreppen. Genom att känna igen dessa reaktioner kan tandvården bidra till att övergrepp upptäcks, säger Eva Wolf, övertandläkare och docent i endodonti vid Malmö universitet.

Måste utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
Eva Wolf påpekar att tandläkarutbildningen och tandhygienistutbildningen finns bland de program som enligt Högskoleförordningen måste utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Vårdpersonal måste vara uppmärksam och våga ställa frågan om våldsutsatthet, även om det kan kännas svårt. Tandläkare kan sedan lotsa vidare till adekvat hjälp av till exempel psykolog.

Enligt Eva Wolf kan associationen till övergreppet leda till att patienten avskärmar sig från upplevelsen, försvinner mentalt och ”går med på vad som helst” i behandlingen, samtidigt som de på ytan verkar lugna.

– Det är en väldigt otäck situation, och vi i tandvården behöver förstå mer vad det kan innebära när patienten är hos oss.

Projektet fortsätter nu med frågorna hur hälsan, munhälsan och livet i övrigt påverkats av övergreppet, och betydelsen av omhändertagandet inom vården.

Vill möta en medmänniska
– Känslan av maktlöshet gör kontrollbehovet stort. Patienten behöver få veta vad som ska göras, av vem, hur det känns och hur lång tid det tar. Varje situation är individuell, patienten behöver göras delaktig i behandlingen och ingångna avtal får inte brytas. De vill möta en medmänniska, säger Eva Wolf.

Studien har gjorts tillsammans med Gisela Priebe, docent vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet, och Erin McCarthy, Professor i filosofi vid University of St Lawrence, USA.

– Man måste kunna ta emot personens berättelse på ett professionellt sätt och behålla lugnet, att det finns tydliga rutiner för det. Det spelar stor roll för att man ska våga berätta för någon annan, säger Gisela Priebe.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Malmö universitet

You must be logged in to post a comment Login