Besö­kar­na är till­ba­ka och många är ungdo­mar

By on 25 maj, 2023
Arkivbild

Förra året kunde alla besöka sitt bibliotek som vanligt, efter att restriktionerna från pandemin tagits bort. Drygt 3,5 miljoner personer gjorde minst ett fysiskt lån, en fjärdedel av dem var under 18 år.

Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik 2022, som även ger information om aktiviteter, skolbibliotek, bemanning och regionala skillnader.

I början av 2022 togs de sista restriktionerna till följd av coronapandemin bort. I takt med det kunde biblioteken återgå till normal verksamhet, vilket gjorde att antalet besök ökade. För samtliga offentligt finansierade bibliotek ökade besöken 52 procent jämfört med pandemiåret 2021.

Uppåt även för lån och aktiviteter

Som en naturlig följd ökade även utlåningen av fysiska medier – böcker, skivor, spel och annat fysiskt material. Den initiala utlåningen (första gången något lånas) var 12 procent högre än under föregående år. Samtidigt ökade antalet aktiviteter med 24 procent. Vid landets folkbibliotek anordnas exempelvis sagostunder, pyssel och bokcirklar. Lärosätesbiblioteken arrangerar i sin tur bland annat kurser i informationssökning.

Under 2022 gjorde drygt 3,5 miljoner personer minst ett lån av fysiska medier. En fjärdedel av dem var under 18 år.

Folkbiblioteken satsar på barn och unga

En fjärdedel av folkbibliotekens personal arbetar särskilt med barn och unga. Två tredjedelar av aktiviteterna på folkbiblioteken riktar sig också till denna målgrupp. På biblioteken finns 12 miljoner fysiska medier för barn och unga. Det är en siffra som är konstant över åren, trots att folkbiblioteken i stort har allt färre fysiska medier.

I genomsnitt kostar folkbiblioteksverksamheten i landet 458 kronor per invånare.

Skolbibliotek till nära hälften av eleverna

Antalet skolbibliotek ökade något under förra året. Nu har 48 procent av alla skolelever tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst på halvtid, eller ett så kallat integrerat skolbibliotek (som är del i ett folkbibliotek). I genomsnitt finns 20 böcker per elev vid skolbiblioteken.

E-medier fortsätter att öka

Antalet fysiska medier minskar inte bara vid folkbiblioteken, utan för de flesta bibliotekstyper. Minskningen sker parallellt med en ökad tillgång till e-medier på biblioteken, samt en ökad användning av dem. E-boksutlåningen på folkbiblioteken ökade med 3 procent, och under 2022 gjordes 3 miljoner lån. Även på lärosätesbiblioteken är denna utlåning fortsatt hög och har varit det under lång tid.

Biblioteken erbjuder också allt fler digitala pedagogiska resurser via sina webbplatser, som bland annat ger vägledning i informationsvärdering eller biblioteksanvändning. Under förra året ökade de med 12 procent. Sammanlagt finns 2 223 sådana tjänster i landet, varav 79 procent erbjuds av lärosätesbiblioteken.

Kultur | Sverige
Örebronyheter

Källa: Kungliga Biblioteket
Fakta: Sveriges officiella biblioteksstatistik
KB samlar varje år in statistik om Sveriges offentligt finansierade bibliotek, på uppdrag av regeringen. Ungefär 2200 biblioteksorganisationer, med minst halvtidsbemanning, ingår i insamlingen. Den årliga rapporten presenterar statistik om besök, lån, öppettider, bemanning, antal medier samt bibliotekens lokaler och ekonomi.

You must be logged in to post a comment Login