Bibehållen eller ökad kondition minskar risk för högt blodtryck

Av på 14 september, 2020
Arkiv bild.

Att bibehålla eller öka sin kondition i vuxen ålder minskar risken att utveckla högt blodtryck. Det visar ny forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

– Denna studie har undersökt unikt många personer vid två mätningar av såväl kondition, blodtryck och andra levnadsvanor. Det har möjliggjort analyser som tidigare studier inte kunnat göra, säger Tobias Holmlund, med dr, studiens försteförfattare och projektassistent vid GIH.

Studien är baserad på över 90 000 män och kvinnor i åldrarna 18-79 år från den arbetsföra befolkningen som har genomfört två hälsoprofilbedömningar någon gång mellan åren 1982 och 2019. Deras kondition, det vill säga den maximala syreupptagningen, beräknades vid båda tillfällena med ett konditionstest på cykel. Vid båda tillfällena mättes blodtrycket, och ingen av deltagarna som inkluderas i studien hade högt blodtryck vid första testet. Deltagarna delades in i olika grupper utifrån hur deras kondition förändrats mellan de två testerna – en som minskade, en som bibehöll och en som ökade sin kondition. Data är insamlad från hälsoföretaget HPI Health Profile Institute.

Resultaten visar att de deltagare som hade minskat sin kondition hade upp till 25 procent högre risk för högt blodtryck vid uppföljningen jämfört med de som bibehöll sin kondition. De som däremot ökade sin kondition markant hade 11 procent lägre risk jämfört med de som bibehöll sin kondition. Dessa effekter gällde även de som ökat sin kondition under en kortare tid. Dessa samband gällde oavsett kön, åldersgrupp, BMI och konditionsnivå vid första testet.

Studien innehöll unika analyser där man även undersökte hur andra kända riskfaktorer för högt blodtryck förändrades mellan de två testerna. Hade deltagarna gått upp i vikt, börjat stressat mer, röka eller äta sämre så ökade risken för högt blodtryck. Dock, för de personer som samtidigt lyckats bibehålla eller öka sin kondition, så var risken mindre jämfört med de som minskat sin kondition.

– Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och en viktig riskfaktor är högt blodtryck. Därför är denna studie så angelägen. Det intressanta är att vi kunde se att oavsett olika livsstilsfaktorer, som kost, stress, BMI och rökning, så verkar konditionen vara viktig för blodtrycket. Att försöka få personer att bibehålla eller öka sin kondition i vuxen ålder är en viktig del i alla långsiktiga strategier för att minska risken för högt blodtryck, säger Tobias Holmlund.

– Återigen visar unika resultat från HPI-gruppens forskning hur viktig konditionen är för hälsan, säger Peter Wallin, vd på HPI Health Profile Institute AB.

– De flesta vet att det är bra att röra på sig, men många kan uppleva det svårt att komma igång eller hur och var detta ska ske. Därför finns Friskvårdslotsmottagningen vid GIH, där man under sex månader kan få gratis stöd till beteendeförändring för att bli mer fysiskt aktiv. Den fungerar som en länk mellan hälso- och sjukvården och friskvårdsaktörer och/eller egen aktivitet, säger Elin Ekblom Bak, docent och en av författarna till studien och huvudansvarig för Friskvårdslotsmottagningen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: GIH

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in