Biblioteken minskar bemannade öppettiderna när kulturenheten måste spara

Av på 25 november, 2020

Bibliotekens öppettider i Lindesbergs kommun kommer att minska under 2021. Huvudbiblioteket i Lindesberg kommer att ha öppet med personal fyra vardagar samt lördag varje vecka. Filialbiblioteken kommer att ha öppet med personal en dag per vecka. Det blir konsekvensen av de neddragningar som kulturenheten är ålagda av kommunstyrelsen att genomföra – en besparing som innebär att bibliotekspersonalen minskas med nästan 20 procent.

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun beslutade i mars 2020 om ramminskning för kulturenheten med en miljon kronor i minskade personalresurser motsvarande två heltidstjänster. 

För att klara detta görs en organisationsförändring vilket innebär minskad personalresurs inom biblioteksverksamheten (biblioteken i Lindesberg, Fellingsbro, Frövi och Storå samt biblioteksbussen). “Åtgärden läggs på gruppen administratörer/filialföreståndare eftersom detta medför minst påverkan på verksamhetens kvalitet och framtida möjligheter att uppfylla uppdraget och fullfölja bibliotekslagen”, enligt kulturchef Kristina Öster.

Kulturenheten har under 2020 verkställt ramminskningen vilket innebär en anpassning av verksamheten. De medarbetare som sagts upp har långa uppsägningstider. Detta innebär att konsekvenserna av ramminskningen blir synliga först under 2021.

“Enligt framtagen risk- och konsekvensanalys som redovisades för tillväxtutskottet 10 mars framkom det bland annat att det blir en utmaning att erbjuda, bemanna och hålla god kvalitet i bred verksamhet med fyra bibliotek och en biblioteksbuss. Det har framgått av tillväxtutskottet att samtliga biblioteksenheter ska fortsatt finnas kvar. Ramminskningen innebär att bibliotekspersonalen minskas med nästan 20 procent. Biblioteken har enligt bibliotekslagen många uppdrag och i en situation där personalen minskar med en femtedel samtidigt som samtliga enheter ska finnas kvar innebär det att verksamheten behöver förändras”, skriver förvaltningschef Magnus Sjöberg och kulturchef Kristina Öster till tillväxtutskottet.

Bibliotekens öppettider kommer därför att minska under 2021. Huvudbiblioteket kommer att ha öppet med personal fyra vardagar samt lördag varje vecka. Filialbiblioteken kommer att ha öppet med personal en dag per vecka.

Mer öppet på biblioteket ger ökad tillgänglighet
Lindesbergs stadsbibliotek är sedan 2019 ett så kallat meröppet bibliotek. Det innebär att besökarna får ”egen nyckel” och får sköta sig själva på tider utöver ordinarie öppettider med personal på plats. Syftet är att öka tillgängligheten för att få fler användare. Som meröppet bibliotek erbjuds tillgång till biblioteket sju dagar i veckan mellan kl 07-22.

Du som besökare får ”egen digital nyckel” och får sköta dig själv, på tider utöver ordinarie öppettider med personal på plats. Detta förutsatt att du kopplat till bibliotekskort till den nya tjänsten. Under meröppet kan du: låna och lämna böcker/medier i automaten; hämta reservationer; läsa tidningar; studera; använda datorer eller trådlöst nätverk; ha mindre möten, till exempel grupparbete eller bokcirkel

Satsningen på ett meröppet bibliotek är möjligt tack vare ett ekonomiskt bidrag från Statens kulturråd inom ramen för projeket “Stärkta bibliotek”.

Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in