BIK Karlskoga och ÖHK får varsin spelare straffade av Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd

Av på 1 april, 2022
Arkivbild

Här är två beslut av Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd idag, fredagen den 1 april 2022 gällande BIK Karlskoga och Örebro HK.

Bestraffningsärenden

…………………………..

Namn: Henrik Björklund
Förening:  BIK Karlskoga
Adress: Nobelhallen, 69133 KARLSKOGA
Matchdatum: 2022-03-29
Mellan: Mora IK – BIK Karlskoga, Slutspel HockeyAllsvenskan
Domare/Anmälare: Situationsrummet HockeyAllsvenskan
Böter: 5 000:- betalas senast 2022-05-01

Beslut

Efter match mellan Mora IK och BIK Karlskoga, Slutspel HockeyAllsvenskan, 2022-03-29, åläggs

Henrik Björklund, BIK Karlskoga, följande straff för diving.

Böter om 5000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda ny bestraffning.

Skäl

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Henrik Björklund samt en filmsekvens av händelsen.

Anmälan: När matchklockan står på 13:38 i period 2 får BIK Karlskogas nummer 14 Henrik Björklund en CrossChecking i bröstet. Björklund slänger med huvudet bakåt och faller. Björklund får med sig en utvisning i denna situation. Henrik Björklund anmäls för Diving

Henrik Björklund: Moraspelaren åker mot mig och när jag märker att han ska crosschecka mig ryggar jag tillbaka med huvudet i reflex och tappar balansen när han sätter crosscheckingen i bröstet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning: Av filmsekvensen framgår att Henrik Björklund kraftigt förstärker effekten av den crosschecking han träffades av. Nämnden finner därför att det är utrett att han har gjort sig skyldig till diving som påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff.

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 14 p RF:s stadgar, utvisning enligt regel 64.

…………………………..

Namn: Elias Ekström
Förening: Örebro HK
Adress: Orvar Bergmarks Plats 5, 70223 ÖREBRO
Matchdatum: 2022-03-31
Mellan: Luleå HF – Örebro HK, SM slutspel SHL
Domare/Anmälare: Situationsrummet
Avstängningsperiod: 2 match(er)

Beslut

Efter match mellan Luleå HF och Örebro HK, SM slutspel SHL, den 31 mars 2022, åläggs Elias Ekström, Örebro HK, följande straff för kicking:

Avstängning från Örebro HK:s två (2) nästföljande matcher i SHL.

Skäl

Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Elias Ekström samt en filmsekvens från händelsen.

Anmälan: När det återstår 4:05 av period 3 så spelas pucken från baksidan av målet i rundeln upp mot blå linje där Luleå spelaren Nr 26 Muzik får pucken. Örebrospelaren Nr 40 Ekström kommer i ryggen på Muzik och trycker till med klubban i ryggen och samtidigt så sparkar han upp sitt högra ben som träffar Muziks vänster ben.

Elias Ekström har uppgett följande. Jag kommer i fart och Muzik bromsar, jag sätter upp klubban och när jag gör de så håller jag på tappa balansen och därför ser det ut som jag sparkar efter han när jag egentligen försöker rädda min balans. Den situationen var inget jag ens tänkte på eftersom jag som sagt försökte hålla mig på benen. Inte förrän efter när några frågade om situationen och jag fick se så ser de ju så klart inte bra ut. Men min intention var att stå på benen och få tillbaka balansen sen om ni tycker jag försöker sparka han kan jag inte göra något åt men det är absolut inget jag var ute efter och står för.

Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att Elias Ekström gjort sig skyldig till en bestraffningsbar förseelse enligt kickingregeln. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till Örebro HK:s två nästföljande matcher i SHL. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer:

  • Det är fråga om en medveten sparkrörelse mot en motspelare
  • Skaderisk 

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 49.

Sport | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Svenska Ishockeyförbundet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in