Bilägarna styrs av biltillverkare och försäkringsbolag

Av på 14 juni, 2019

Bilägarnas möjlighet att själva välja verkstad minskar genom att försäkringsbolagen bestämmer vilka skadeverkstäder som får utföra reparationerna, försäkringsbolagen styr reparationerna till auktoriserade märkesverkstäder. Detta hämmar fristående verkstäders möjligheter att konkurrera, även biltillverkarna och deras generalagenter bestämmer allt mer över bilarna efter köpet. Det framgår av en ny rapport från Konkurrensverket.

Vid köp av en ny personbil ingår en treårig så kallad vagnskadegaranti, en för­säkring för endast vagnskada som generalagenten tecknat med ett försäkrings­bolag. Bilköparen kan under denna tid inte själv välja försäkringsbolag för vagnskada på samma sätt som för till exempel trafik- och halvförsäkring. Bilköparen får inte ens veta vad vagnskadegarantin kostar, mer än att självrisken är hög.

Bilköparna har ingen möjlighet att själva välja försäkringsbolag när det gäller vagnskadegarantin. Det är tvärt emot vad som sker i samhället i övrigt då konsumenterna får alltmer valfrihet, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Karin Lunning.

I en ny rapport med titeln ”Makten över bilen – en rapport om bilförsäkringar och marknaden för bilreparationer” har Konkurrensverket granskat bilförsäkringar. Ofta är försäkringen knuten till bilmärket. Och vid skada är det försäkringsbolaget som bestämmer vilken verkstad som ska laga bilen – och till vilken kostnad.

– Vid köp av ny bil ingår ofta ett paket av tjänster som försäkring, service och finansiering. Möjligheterna att välja själv minskar. Den bilden förstärks också då allt fler hyr bilarna med leasingavtal, inklusive dessa tjänster, i stället för att köpa bilen, säger Karin Lunning.

Svenska bilar är försäkrade i högre grad än de är i andra länder. I Sverige finns som i andra länder bland annat en obligatorisk trafikförsäkring, men den vagnskade­garanti som ingår i nybilsköpet finns inte i andra länder. I rapporten förs resone­mang kring hur detta påverkar konkurrensen och konsumenternas valfrihet.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in