Bilbesiktningen och polisen i tätt samarbete

By on 14 maj, 2023
Arkivbild

Fordonsbesiktningsbranschen och polisen i tätt samarbete för att motverka brott, konsumenter ska alltid kunna lita på att en bilbesiktning går korrekt till och att den utförs av en opartisk och oberoende aktör.

Trots att Fordonsbesiktningsbranschen länge arbetat med en rad förbättringar inom den egna verksamheten för att motverka brott ser branschen ett behov av stärkt samarbete mellan myndigheter och branschen för att motarbeta att mutbrott förekommer. I tätt samarbete med polisen intensifieras därför arbetet med att motarbeta brott inom besiktningsbranschen.

Fordonsbesiktningsbranschen är ansvarig för samhällsuppdraget om oberoende och opartisk kontroll av fordon, att se till att de är trafiksäkra och inte släpper ut för mycket avgaser. Med oberoende och opartisk kontroll menas att den person som utför besiktning av fordon ska vara fri från yttre påverkan, ha rätt kompetens och vara certifierad för sin uppgift.

Att besiktningen sker opartiskt är avgörande för att samhället ska kunna lita på resultatet av besiktningen. Det ska vara en självklarhet för konsumenten att fordonsbesiktningen går rätt till.

Fordonsbesiktningsbranschen arbetar därför nu i ett tätt samarbete med polisen för att komma till rätta med fall av fusk, manipulation och bedragare som erbjuder vägar för att kringgå korrekt besiktning.

– Det finns alltid en risk för att individer har ont uppsåt eller låter sig påverkas på olämpliga sätt, det vi och myndigheterna kan göra är att göra det så svårt som möjligt att undkomma upptäckt. FBB:s medlemmar har under en längre tid skärpt rutinerna och vidtagit flera åtgärder för att se till att försvåra och upptäcka brottsligt beteende inom branschen. Vi intensifierar nu arbetet ytterligare genom tätare samverkan med Polisen och Transportstyrelsen, säger Tord Fornander, ordförande, Fordonsbesiktningsbranschen.

Den nationella anti-korruptionsgruppen på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) på Polismyndigheten har samarbetat tillsammans med Fordonsbesiktningsbranschen för att stoppa mutor i samband med besiktningar. Thomas Palmberg, polis och strategiskt ansvarig för det korruptionsförebyggande arbetet vid NOA berättar:

– Samarbetet med Fordonsbesiktningsbranschen är ett mycket bra exempel på effektivt brottsförebyggande där branschen tar ansvar för att vidta åtgärder baserat på vår input från den Nationella Anti-korruptionsgruppens arbete i utredning av dessa brott. Tillsammans kan vi stoppa falska besiktningar och fall av korruption.

De fall som besiktningsbranschen tillsammans med Polisen hanterat har rört sig om mutbrott där personer dömts för att ha betalat och tagit emot pengar för att få fordon godkända i kontrollbesiktningar. Tack vare det arbete som branschen och Polisen gjort vad gäller förebyggande insatser ser man hur fallen av dessa brott minskar.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Fordonsbesiktningsbranschen

You must be logged in to post a comment Login