Bilförare använde mobil utan handsfree

By on 11 november, 2021
Arkivbild

Bilförare i fyrtioårsåldern tilldelad ordningsbot för att ha använt mobiltelefon utan handsfree, E20 vid Marieberg, bötesbeloppet för att använda handhållen kommunikationsutrustning under samtidigt som man framför fordon är 1500 kronor.

Det finns vissa undantag från regeln. Förbudet gäller inte när fordon används vid blåljusverksamhet och annan liknande verksamhet. Undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Undantaget gäller när fordon används

# vid räddningstjänst och sjuktransport
# vid tjänsteutövning av polis
# av viss personal vid Säkerhetspolisen
# av vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare
# i brådskande tjänsteutövning av en tulltjänsteman, kustbevakningstjänsteman, läkare, sjuksköterska, barnmorska och personal inom Kriminalvården eller i andra jämförliga fall.

Örebro | E20
Örebronyheter

Källa polisen.se

You must be logged in to post a comment Login