Billigare energi, men dyrare el

Av på 18 november, 2018

Marknadsaktörerna har lyft prisförväntningarna på elmarknaden både för den kommande vintern och de kommande åren.

Orsaken till den stora rörelsen den senaste veckan är inte bara ett resultat av ändrade väderprognoser, utan en konsekvens av att det är stora rörelser även när det gäller internationella energipriser.

Vintern är i antågande
De milda temperaturer vi har haft de senaste veckorna har varit onormala för den här årstiden. Under året har vi sett hur ovanliga väderfenomen har blivit det nya normala och man skulle kunna tro att vi vid det här laget inte längre låta oss överraskas av detta. Kraftmarknaderna har ändå reagerat kraftigt den senaste veckan, men orsaken har inte bara varit vädret. Meteorologerna säger att vi nu kommer att lägga den milda hösten bakom oss och gå in i mer vintriga temperaturer. Dessvärre lär snön låta vänta på sig eftersom prognoserna pekar mot att nederbörden blir i det närmaste obefintlig från nästa vecka. Lägre temperatur kommer att höja efterfrågan på el och mindre nederbörd kommer att försvaga resursbalansen. Bådadera har bidragit till att lyfta elpriset den senaste veckan.

Fallande råvarupriser och stigande koldioxidpris
Prisskuttet i terminpriserna beror delvis på ändrade väderprognoser, men den största effekten kommer från en uppgång i de europeiska . I Europa är det normalt priset på fossil energi som styr elpriset. Men priset på olja, kol och gas har sett en fallande trend sedan början av oktober. Det som överskuggar denna nedgång i energipriset är priset för utsläppsrätter i Europa. Koldioxidpriset har genomgått en mycket orolig period under det senaste året och stigit fem gånger sedan det slog i botten 2017. Den senaste veckan har det gjort ett kraftigt skutt, något som prisas rätt in i europeiska och nordiska elpriser. Det råder fortfarande stor osäkerhet på hur stram marknaden för koldioxidkvoter blir framöver, mycket är beroende av Brexit-förhandlingarna.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in