Bilmarknaden april 2022

Av på 5 maj, 2022

När vi summerar april månads personbilsregistreringar är de i linje med föregående år. Bilmarknaden präglas av en fortsatt stark efterfrågan men det osäkra omvärldsläget ger långa leveranstider. Varannan bil var laddbar och var fjärde bil en elbil. 54% av privatkunderna valde privatleasing som finansieringslösning. 

Nyregistreringar i April 2022

I april nyregistrerades 21 602 personbilar vilket var i linje med april 2021 (+0,5%). Största märke var Volvo med 15,7% av registreringarna, därefter Kia med 12,7% och Volkswagen med 10,0% andel. Hittills under 2022 har 90 907 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 18,2% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 58,3% i april jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 996 lätta lastbilar i april. Största märke var Volkswagen med 28,8% av registreringarna, därefter Ford med 15,2% och Mercedes-Benz med 14,8% andel. Hittills under 2022 har 11 111 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 28,6% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i april för 49,1% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 25,2% elbilar och 23,9% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 47 965 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,8% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 37,6% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i april med 12% jämfört med april 2021 och landade på totalt 5 439 bilar. Största elbilsmärke var Kia med 20,6% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 9,8% och Volvo med 9,5% andel. 

I april nyregistrerades 5 165  bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 14% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 24,2% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 23,9% och BMW med 12,5%.

Nyregistreringar April 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 21 602 0,5% 90 907 -18%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 996 58% 11 111 -29%
Tung lastbil(>16t) 486 -7% 1 624 -15%
Släp 5 226 -26% 14 818 -16%
Husbil 451 47% 942 -44%
Övrigt 5 523 4% 18 453 3%
TOTAL 36 284 -1% 137 855 -17%

Försäljning nya bilar

I april månad levererades 19 084 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 8,2% jämfört med april 2021. Flest nya bilar sålde Kia med 13,9% marknadsandel, därefter Volvo med 13,2% och Toyota med 10,7%.

Hittills under 2022 har 78 193 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 16,8% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar April 2022 YTD 2022
Antal bilar 19 084 78 193
Utveckling vs 2021 (%)        -8% -17%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)    -1 714 -15 733

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i april 10 909 nya bilar vilket är en minskning med 1,0% jämfört med april 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 17,5% marknadsandel, därefter Toyota med 12,5% och Volvo med 8,5%. Privatleasingandelen var i april 54%.

Hittills under 2022 har 44 894 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 8,2% jämfört med 2021. 

Privatmarknaden       April 2022 YTD 2022
Antal bilar 10 909 44 894
Andel av totalmarknaden 57% 57%
Utveckling vs 2021 (%)  -1% -8%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -106 -4 029

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden minskade med 23,5% i april jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 5 319 bilar. Största märke var Volvo med 23,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,9% och BMW med 12,3% andel.

Hittills i år har 22 821 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden vilket är en minskning med 33,0% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* April 2022 YTD 2022
Antal bilar 5 319 22 821
Andel av totalmarknaden 28% 29%
Utveckling vs 2021 (%) -23% -33%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -1 637 -11 225

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i april med 19,9% jämfört med april 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 58 dagar.  

Hittills i år har bilhandelns begagnatförsäljning minskat med 16,7% jämfört med samma period 2021. 

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       April 2022 YTD 2022
Antal bilar 30 041 116 525
Utveckling vs 2021 (%) -20% -17%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -7 479 -23 407
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 58 dagar 60 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

”Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum”

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: vroom

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in