Bilmarknaden augusti 2021

Av på 2 september, 2021
Arkivbild

Fortsatt inbromsning på bilmarknaden för andra månaden i rad – efter en stark återhämtningsperiod under första halvåret. Vikande tjänstebilsmarknad samtidigt som andelen privatleasade personbilar fortsätter att öka och når nya rekordhöjder. Laddbara bilar utgjorde nära hälften av alla nyregistrerade personbilar. 

I augusti nyregistrerades 19 437 personbilar vilket var en minskning med 22,4% jämfört med augusti 2020. Största märke var Volkswagen med 13,1% av registreringarna, därefter Kia med 12,0% och Toyota med 9,1% andel. Hittills under 2021 har 206 288 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 20,4% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 8,7% i augusti jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 637 lätta lastbilar i augusti. Största märke var Ford med 27,5% av registreringarna, därefter Volkswagen med 18,7% och Mercedes med 9,5% andel. Hittills under 2021 har 25 663 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 50,4% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i augusti för nästan hälften av nybilsregistreringarna (47,8%). Av dessa var 24,4% elbilar och 23,4% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2021 har 84 674 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 41,0% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 27,2% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i augusti med 126% jämfört med augusti 2020. Av de 4 750 elbilar som registrerades på månaden var Volkswagen störst med 18,9% andel. Därefter Kia 16,8% och MG med 9,9% andel. 

I augusti nyregistrerades 4 539 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 14% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Kia som stod för 25,1% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 14,5% och BMW med 11,0%.

Nyregistreringar     Augusti 2021   Utv vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 19 437 -22% 206 288    +20%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 637 -9% 25 663 +50%
Tung lastbil(>16t) 370 +12% 3 563    +14%
Släp 4 720 -4% 43 518    +9%
Husbil 365 -25% 3 660 +25%
Övrigt 3 370 -23% 52 277 -4%
TOTAL                                    30 899            -19%    317 237  +16%

Försäljning nya bilar

I augusti månad levererades 18 440 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 11,9% jämfört med augusti 2020. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 13,0% marknadsandel, därefter Kia med 12,4% och Toyota med 9,4%.

Hittills under 2021 har 184 909 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 16,7% jämfört med samma period 2020.

Försäljning nya bilar Augusti 2021 YTD 2021
Antal bilar 18 440  184 909
Utveckling vs 2020 (%)        -12% +17%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     -2 481 +26 429

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i augusti 11 556 nya bilar vilket är en minskning med 3,1% jämfört med augusti 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 16,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,0% och Toyota med 10,0%. Privatleasingandelen var i augusti 55,1%.

Hittills under 2021 har 96 368 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 15,6% jämfört med 2020.

Privatmarknaden       Augusti 2021 YTD 2021
Antal bilar 11 556 96 368
Andel av totalmarknaden 63% 52%
Utveckling vs 2020 (%)  -3% +16%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) -365 +13 020

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden minskade med 24,2% i augusti jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 4 690 bilar. Största märke var Volkswagen med 16,4% marknadsandel, därefter Volvo med 15,0% och Mercedes med 9,3% andel.

Hittills i år har 62 287 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 23,0% jämfört med samma period 2020.

Tjänstebilsmarknad*       Augusti 2021 YTD 2021
Antal bilar 4 690 62 287
Andel av totalmarknaden 25% 34%
Utveckling vs 2020 (%)     -24%    +23%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)         -1 501 +11 627

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i augusti med 3,7% jämfört med augusti 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 61 dagar (median 29 dagar).

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       Augusti 2021 YTD 2021
Antal bilar 35 057 372 056
Utveckling vs 2020 (%) +3,7% +9,1%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) +1 262 +24 402
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 61 dagar 59 dagar

Sverige
Örebronyheter

Källa Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
“Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum”
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in