Bilmarknaden december 2020

By on 6 januari, 2021

Året avslutades med ytterligare en tung månad för bilmarknaden. Både registreringar och nybilsförsäljning minskade kraftigt jämfört med december 2019. Däremot blev det nya rekord för laddbara bilar, både i antal och andel. Totalt registrerades 17 028 laddbara bilar vilket motsvarar 49% av det totala antalet nyregistreringar i december. Dessutom blev en elbil för första gången etta på modelltoppen en enskild månad.

Nyregistreringar december 2020
Under årets sista månad nyregistrerades 34 527 personbilar vilket var en minskning med 28% jämfört med december 2019. Största märke var Volvo med 17,3% av registreringarna, därefter Volkswagen med 17,1% och BMW med 8,1% andel. Under helåret 2020 nyregistrerades 288 689 personbilar vilket är en minskning med 14% jämfört med 2019.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med hela 64% i december jämfört med samma månad 2019. Totalt nyregistrerades 3 987 lätta lastbilar i december. Största märke var Volkswagen med 34,7% av registreringarna, därefter Mercedes med 12,2% och Ford med 9,5% andel. Under 2020 nyregistrerades 31 110 lätta lastbilar vilket var en minskning med 42% jämfört med 2019.

Nyregistreringar     December 2020   Utv vs. 2019 Helår 2020 Utv vs. 2019
Personbil 34 527 -28%  288 689    -18%
Lätt lastbil (<3,5t) 3 987 -64% 31 110 -42%
Tung lastbil (>16t) 431 -18% 4 974    -25%
Släp (<3,5t) 2 690 +57% 52 137    +18%
Släp (>3,5t) 209 -19% 3 212 -27%
Husbil 107 -36% 3 643 -1%
Övrigt 13 689 +187% 67 685 +14%
TOTAL                                    55 640            -16%    448 238   -14%

Laddbara bilar 
Laddbara bilar stod i december för rekordhöga 49,3% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 19,2% elbilar och 30,1% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i december med 313% jämfört med december 2019 och landade på totalt 6 635 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 41,3% av den totala elbilsvolymen. Därefter Tesla 16,0% och Hyundai med 6,5% andel. Värt att notera är att en elbil, för första gången en enskild månad, i december var etta på modelltoppen i Sverige. Volkswagen ID. 3 med 2 569 nyregistreringar var nämligen den modell som hade flest registreringar i december månad.

I december nyregistrerades 10 393 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 223% jämfört med december 2019. Största märke var Volvo som stod för 20,0% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 16,4% och BMW med 15,0%.

Under helåret 2020 nyregistrerades 93 991 laddbara personbilar i Sverige. Detta motsvarar 32,6% av alla nyregistreringar. Under 2019 stod laddbara bilar för 11,5% av nyregistreringarna.

Försäljning nya bilar
I december månad levererades 28 501 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 10% jämfört med december 2019. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 18,7% marknadsandel, därefter Volvo med 15,8% och Kia med 7,9%.

Under 2020 levererades totalt 255 771 nya personbilar vilket var en minskning med 14% jämfört med helåret 2019.

Försäljning nya bilar December 2020 Helår 2020
Antal bilar 28 501  255 771
Utveckling vs 2019 (%)        -10% -14%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)     -3 157 -40 161

Privatmarknaden
På privatmarknaden levererades i december 13 769 nya bilar vilket var en minskning med 17% jämfört med december 2019. Största märke på privatmarknaden var Volkswagen med 21,7% marknadsandel, därefter Kia med 10,6% och Volvo med 10,5%. Privatleasingandelen var i december rekordhöga 53%.

Under helåret 2020 levererades 132 553 nya personbilar på privatmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 15% jämfört med 2019. Privatleasingandelen för helåret 2020 blev 45%.

Privatmarknaden       December 2020 Helår 2020
Antal bilar 13 769 132 553
Andel av totalmarknaden 48% 52%
Utveckling vs 2019 (%)  -17% -15%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) -2 770 -24 139

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: vroom

You must be logged in to post a comment Login