Bilmarknaden februari 2020

Av på 4 mars, 2020

I februari nyregistrerades 21 795 personbilar vilket var en minskning med 6% jämfört med februari 2019. Största märke var Volvo med 21,6% av registreringarna, därefter Volkswagen med 14,6% och Kia med 10,1% andel. Hittills 2020 har 38 703 personbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 11% jämfört med samma period 2019.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 40% i februari jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 1 929 lätta lastbilar i februari. Största märke var Volkswagen med 35,5% av registreringarna, därefter Ford med 19,8% och Mercedes med 11,5% andel. Hittills under 2020 har 3 117 lätta lastbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 48% jämfört med samma period 2019.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i februari för totalt 25% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 6,5% elbilar och 14,5% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i februari med 60% jämfört med februari 2019 och landade på totalt 1 424 bilar. Största elbilsmärke i februari var Kia med 29,6% av den totala elbilsvolymen. Därefter Audi med 14,7% och Hyundai med 10,7%.

I februari nyregistrerades 4 015 bilar med laddhybridteknik. Detta motsvarar en ökning med 112% jämfört med samma månad 2019. Största märke var Volvo som stod för 33,5% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 23,1% och BMW med 9,4%.

Hittills under 2020 har 10 760 laddbara bilar nyregistrerades. Detta motsvarar 27,8% av alla nyregistreringar. Under samma period 2019 stod laddbara bilar för 12,5% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar  Februari 2020   Utv vs. 2019 YTD 2020 Utv vs. 2019
Personbil 21 795 -6%  38 703    -11%
Lätt lastbil (<3,5t) 1 929 -40%  3 117 -48%
Tung lastbil (>16t) 422 -9% 850    -3%
Släp 2 567 +10% 4 611    +2%
Husbil 87 +2% 130 +7%
Övrigt 3 556 -5% 7 224 -9%
TOTAL                                    30 356            -8%     54 635   -13%

 

Försäljning nya bilar

I februari månad såldes 20 660 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en ökning med 6,3% jämfört med februari 2019. Flest nya bilar sålde Volvo med 20,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,0% och Kia med 10,3%.

Hittills under 2020 har 38 796 nya personbilar sålts vilket är en ökning med 2,4% jämfört med samma period 2019.

Försäljning nya bilar Februari 2020 YTD 2020
Antal bilar 20 660    38 796
Utveckling vs 2019 (%)   +6% +2%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)  +1 228 +917

 

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i februari 10 479 nya bilar vilket är en ökning med 7% jämfört med februari 2019. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 14,4% marknadsandel, därefter Volvo med 13,0% och Toyota med 11,4%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i februari 37%.

Hittills under helåret 2019 har 19 353 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 0,5% jämfört med 2019. 

Privatmarknaden    Februari 2020 YTD 2020
Antal bilar 10 479 19 353
Andel av totalmarknaden 51% 50%
Utveckling vs 2019 (%)   +7% -0,5%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) +701 -71

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 6% i februari jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 7 025 bilar. Största märke var Volvo med 33,0% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,0% och Kia med 10,0% andel.

Hittills i år har 19 353 nya personbilar sålts på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 4% jämfört med samma period 2019.

Tjänstebilsmarknad*    Februari 2020 YTD 2020
Antal bilar 7 025 13 491
Andel av totalmarknaden 34% 35%
Utveckling vs 2019 (%)   +6%    +4%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)   +413 -517

* Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i februari med 18% jämfört med februari 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 56 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF – bilar <10 år    Februari 2020 YTD 2020
Antal bilar 31 501 62 506
Utveckling vs 2019 (%) +13,4% +11,9%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) +3 719 +6 627
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 65 dagar
65 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Följande fyra rapporter publiceras månadsvis; 

✓ Nyregistreringar 
– visar volym och utveckling för fem olika fordonsslag samt topplista märke för personbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.

✓ Försäljning nya bilar PB
– visar nybilsmarknaden för personbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

✓ Försäljning nya bilar LLB
– visar marknaden för lätta lastbilar uppdelad per kundtyp samt topplista märke för totalmarknaden.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Vroom

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in