Bilmarknaden januari 2020 – Ett elektriskt 2020

Av på 5 februari, 2020

Bilåret 2020 ser ut att bli laddbart. Drygt 31% av alla nyregistrerade personbilar i januari var antingen elbilar eller laddhybrider. Detta kan jämföras med 12% som var andelen laddbara bilar under helåret 2019.  

Som väntat var antalet det totala antalet nyregistreringar relativt lågt i januari. Totalt nyregistrerades 16 913 personbilar och 1 188 lätta lastbilar. En minskning med 18% respektive 57% jämfört med januari 2019. Det låga antalet registreringar i januari är till stor del en följd jättemånaden december då ca 48 000 personbilar och 11 000 lätta lastbilar nyregistrerades. 

De höga nivåerna i december berodde berodde i sin tur på att wltp-värdet från och med den 1 januari 2020 används för att beräkna fordonsskatt vilket innebär att många bilar från årsskiftet fått höjd skatt. Detta gjorde att många tillverkare och återförsäljare valde att ställa stora volymer ”malus”-bilar i trafik innan årsskiftet för att på så vis undvika högre skatt på dessa.

Nyregistreringar

I januari nyregistrerades 16 913 personbilar vilket var en minskning med 18% jämfört med januari 2019. Största märke var Volkswagen med 16,9% av registreringarna, därefter Volvo med 16,6% och Kia med 11,6% andel. 

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 57% i januari jämfört med samma månad 2019. Totalt nyregistrerades 1 188 lätta lastbilar i januari. Största märke var Volkswagen med 39,4% av registreringarna, därefter Ford med 16,0% och Mercedes med 14,2% andel.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i januari för totalt 31,5% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 7,2% elbilar och 24,2% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i januari med 13% jämfört med januari 2019 och landade på totalt 1 228 bilar. Största elbilsmärke i januari var Kia med 32,5% av den totala elbilsvolymen. Därefter Tesla med 13,6% och Renault med 10,8%.

I januari nyregistrerades 4 095 bilar med laddhybridteknik. Detta motsvarar en ökning med 161% jämfört med samma månad 2019. Största märke var Volvo som stod för 26,8% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 22,5% och Volkswagen med 16,4%.

Nyregistreringar   januari 2020 Utveckling vs. 2019
Personbil 16 913    -18%
Lätt lastbil (<3,5t) 1 188 -57%
Tung lastbil (>16t) 428   +3%
Släp  2 040   -6%
Husbil 43 +16%
Övrigt 3 670 -12%
TOTAL                                    24 282    -20%

Försäljning nya bilar

I januari månad såldes 18 170 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 2% jämfört med januari 2019. Flest nya bilar sålde Volvo med 18,9% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,2% och Kia med 10,0%.

Försäljning nya bilar januari 2020
Antal bilar 18 170
Utveckling vs 2019 (%)    -2%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)  -309

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i januari 8 882 nya bilar vilket är en minskning med 8% jämfört med januari 2019. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 13,6% marknadsandel, därefter Volvo med 12,0% och Kia med 11,5%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i januari 37%.

Privatmarknaden    januari 2020
Antal bilar 8 882
Andel av totalmarknaden 50%
Utveckling vs 2019 (%)    -8%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) -769

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 2% i januari jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 6 492 bilar. Största märke var Volvo med 29,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 16,0% och BMW med 11,4% andel.

Tjänstebilsmarknad*     januari 2020
Antal bilar 6 492
Andel av totalmarknaden 36%
Utveckling vs 2019 (%)   +2%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)   +113

* Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i januari med 10% jämfört med januari 2019. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 65 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF – bilar <10 år     januari 2020
Antal bilar 31 027
Utveckling vs 2019 (%) +10%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)   +2 9310
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 65 dagar

 

Regionalt
Örebronyheter

Källa Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in