Bilmarknaden juli 2020

Av på 7 augusti, 2020

Nybilsmarknaden verkar ha börjat återhämta sig något efter vårens kraftiga ras. Antalet nyregistrerade personbilar i juli var endast 4% lägre motsvarande månad förra året. Tittar man på bilar som sålts till slutkund så minskade privatmarknaden med 14% medan tjänstebilsmarknaden faktiskt ökade med 4% jämfört med juli 2019. Bilhandelns försäljning av begagnade bilar fortsätter att gå starkt. För bilar med bilålder upp till tio år ökade försäljningen med i juli med 24% jämfört med samma månad förra året.   

Nyregistreringar juli 2020
I juli nyregistrerades 22 909 personbilar vilket var en minskning med 4% jämfört med juli 2019. Största märke var Volvo med 20,8% av registreringarna, därefter Volkswagen med 13,6% och Kia med 11,0% andel. Hittills under 2020 har 146 273 personbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 23% jämfört med samma period 2019.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 33% i juli jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 1 653 lätta lastbilar i juli. Största märke var Volkswagen med 27,3% av registreringarna, därefter Ford med 17,1% och Mercedes med 11,0% andel. Hittills under 2020 har 14 182 lätta lastbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 44% jämfört med samma period 2019.

Laddbara bilar
Laddbara bilar stod i juli för totalt 30,2% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 5,9% elbilar och 24,4% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i juli med 49% jämfört med juli 2019 och landade på totalt 1 301 bilar. Största elbilsmärke i juli var Kia med 19,1% av den totala elbilsvolymen. Därefter Volkswagen med 13,8% och Hyundai med 11,1%. 

I juli nyregistrerades 5 413 bilar med laddhybridteknik. Detta motsvarar en ökning med 318% jämfört med samma månad 2019. Största märke var Volvo som stod för 35,8% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 27,0% och Volkswagen med 12,1%.

Hittills under 2020 har 39 268 laddbara bilar nyregistrerades. Detta motsvarar 26,8% av alla nyregistreringar. Under samma period 2019 stod laddbara bilar för 11,4% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar     Juli 2020   Utv vs. 2019 YTD 2020 Utv vs. 2019
Personbil 22 209 -4% 146 273    -23%
Lätt lastbil(<3,5t) 1 653 -33% 14 182 -44%
Tung lastbil(>16t) 245 +33% 2 798    -34%
Släp 6 376 +17% 35 023    +10%
Husbil 540 +37% 2 405 -1%
Övrigt 5 389 +14% 34 723 +1%
TOTAL                                    36 394            0%     235 404  -18%

Försäljning nya bilar
I juli månad levererades 19 663 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 6% jämfört med juli 2019. Flest nya bilar sålde Volvo med 18,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 14,4% och Kia med 11,8%.

Hittills under 2020 har 137 319 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 16% jämfört med samma period 2019. 

Försäljning nya bilar Juli 2020 YTD 2020
Antal bilar 19 663   137 319
Utveckling vs 2019 (%)  -6% -16%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)  -1 329 -26 858

Privatmarknaden
På privatmarknaden levererades i juli 10 803 nya bilar vilket är en minskning med 14% jämfört med juli 2019. Största märke på privatmarknaden var Kia med 15,8% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,5% och Volvo med 9,5%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i juli 45%.

Hittills under 2020 har 71 359 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 16% jämfört med 2019.

Privatmarknaden       Juli 2020 YTD 2020
Antal bilar 10 803 71 359
Andel av totalmarknaden 55% 52%
Utveckling vs 2019 (%)  -14% -16%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) -1 729 -13 047

Tjänstebilsmarknaden 
Tjänstebilsmarknaden ökade med 4% i juli jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 5 745 bilar. Största märke var Volvo med 39,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,3% och Mercedes med 8,5% andel.

Hittills i år har 43 939 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 12% jämfört med samma period 2019.

Tjänstebilsmarknad*       Juli 2020 YTD 2020
Antal bilar 5 745 43 939
Andel av totalmarknaden 29% 32%
Utveckling vs 2019 (%)  +4%    -12%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)   +225 -6 126

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning
Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i juli med 24% jämfört med juli 2019. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 70 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       Juli 2020 YTD 2020
Antal bilar 42 941 234 531
Utveckling vs 2019 (%) +24% +8%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) +8 190 +17 845
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 70 dagar 68 dagar

Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: vroom

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in