Bilmarknaden juli 2022

By on 3 augusti, 2022
Bild: vroom

För personbilsmarknaden kommer juliregistreringarna in något högre än föregående år (+8%). Hittills i år är det dock en marknad i motvind (-14%). Laddbara bilar stod i juli för 51% av registreringarna och elbilar ökar mest (+84%). Hittills i år väljer 7 av 10 privatpersoner som köper en elbil privatleasing som finansieringsform.

NYREGISTRERINGAR JULI 2022

I juli nyregistrerades 17 563 personbilar vilket var en ökning med 8,0% jämfört med juli 2021. Största märke var Volkswagen med 13,7% av registreringarna, därefter Volvo med 11,9% och Kia med 11,5% andel. Hittills under 2022 har 160 092 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 14,3% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar tangerade juli föregående år med totalt 1 549 lätta lastbilar. Största märke var Ford med 21,7% av registreringarna, därefter Volkswagen med 21,2% och Mercedes-Benz med 13,7% andel. Hittills under 2022 har 18 269 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 20,7% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i juli för 50,8% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 26,7% elbilar och 24,2% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 83 758 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,3% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 40,4% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar var i juli månad 4 683 vilket innebär en ökning om 84% jämfört med juli 2021. Största elbilsmärke var MG med 16,8% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 15,6% och Kia med 9,6% andel. 

Hittills i år har det registrerats 44 436 elbilar (+77%). Störst märke är Kia (15,3%) följt av Tesla (12,5%) och Volkswagen (12,4%)

I juli nyregistrerades 4 244 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 12% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Kia som stod för 29,1% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 16,6% och Ford med 11,5%.

Hittills i år har det registrerats 39 322 bilar med laddhybridteknik (-22%). Störst märke är Kia (22,9%) följt av Volvo (22,4%) och BMW (11,2%)

Nyregistreringar Juli 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 17 563 +8% 160 092 -14%
Lätt lastbil(<3,5t) 1 549 +-0% 18 269 -21%
Tung lastbil(>16t) 230 -21% 2 864 -10%
Släp 4 652 -22% 31 063 -20%
Husbil 351 -38% 2 162 -35%
Övrigt 3 857 -1% 32 912 +6%
TOTAL 28 202 -1% 247 362 -14%

Försäljning nya bilar

I juli månad levererades 15 471 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 3,9% jämfört med juli 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 12,2% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,8% och Kia med 11,6%.

Hittills under 2022 har 139 705 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 15,8% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar Juli 2022 YTD 2022
Antal bilar 15 471 139 705
Utveckling vs 2021 (%)        -4% -16%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)    -633 -26 272

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i juli 8 227 nya bilar vilket är en minskning med 25,6% jämfört med juli 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 13,6% marknadsandel, därefter MG med 10,5% och Toyota med 10,0%. Privatleasingandelen var i juli 57%.

Hittills under 2022 har 77 060 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 8,8% jämfört med 2021.

Privatmarknaden       Juli 2022 YTD 2022
Antal bilar 8 227 77 060
Andel av totalmarknaden 53% 55%
Utveckling vs 2021 (%)  -26% -9%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -2 827 -7 480

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 39,3% i juli jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 3 841 bilar. Största märke var Volkswagen med 19,6% marknadsandel, därefter Volvo med 13,8% och BMW med 13,3% andel.

Hittills i år har 39 633 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 31,2% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* Juli 2022 YTD 2022
Antal bilar 3 841 39 633
Andel av totalmarknaden 25% 28%
Utveckling vs 2021 (%) 39% -31%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) 1 084 -17 935

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i juli med 23,6% jämfört med juli 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 58 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       Juli 2022 YTD 2022
Antal bilar 30 611 209 545
Utveckling vs 2021 (%) -24% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -9 433 -47 569
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 58 dagar 60 dagar

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: vroom

You must be logged in to post a comment Login