Bilmarknaden juni 2022

By on 2 juli, 2022
Bild: Vroom

När vi summerar nybilsregistreringarna för halvåret 2022 är med röda siffror (-16%). Elbilarna går dock mot strömmen och ökar kraftigt i andel. Elbilar utgjorde 28% av personbilsregistreringarna vilket är mer än en fördubbling i jämförelse med 2021 (13%). Elbilarnas framgång bidrar starkt till att mer än varannan bil som registrerades var laddbar (52%).

Nyregistreringar Juni 2022

I juni nyregistrerades 25 636 personbilar vilket var en minskning med 27,8% jämfört med juni 2021. Största märke var Kia med 12,7% av registreringarna, därefter Volvo med 12,1% och Volkswagen med 11,4% andel. Hittills under 2022 har 142 539 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 16,4% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 16,3% i juni jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 627 lätta lastbilar i juni. Största märke var Volkswagen med 22,8% av registreringarna, därefter Renault med 19,0% och Ford med 14,7% andel. Hittills under 2022 har 16 711 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 22,2% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i juni för 56% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 32,1% elbilar och 23,9% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 74 833 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,5% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 40,5% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i juni med 5% jämfört med juni 2021 och landade på totalt 8 231 bilar. Största elbilsmärke var Tesla med 24,9% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 11,7% och Kia med 11,5% andel. 

I juni nyregistrerades 6 128 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 33% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Kia som stod för 32,9% av den totala volymen laddhybrider. Därefter BMW med 11,0% och Mercedes-Benz med 10,1%.

Nyregistreringar Juni 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 25 636 -28% 142 539 -16%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 627 -16% 16 711 -22%
Tung lastbil(>16t) 501 -1% 2 635 -9%
Släp 5 535 -27% 26 411 -20%
Husbil 457 -23% 1 811 -34%
Övrigt 4 751 +2% 29 056 +6%
TOTAL 39 507 -24% 219 163 -15%

Försäljning nya bilar

I juni månad levererades 23 636 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 23,5% jämfört med juni 2021. Flest nya bilar sålde Kia med 13,3% marknadsandel, därefter Volvo med 12,3% och Volkswagen med 10,9%.

Hittills under 2022 har 125 605 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 16,4% jämfört med samma period 2021.  

Försäljning nya bilar Juni 2022 YTD 2022
Antal bilar 23 636 125 605
Utveckling vs 2021 (%)        -23% -16%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)    -7 276 -24 555

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i juni 11 958 nya bilar vilket är en minskning med 9,4% jämfört med juni 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 18,5% marknadsandel, därefter Toyota med 10,0% och Volkswagen med 9,0%. Privatleasingandelen var i juni 51%.

Hittills under 2022 har 68 966 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 6,3% jämfört med 2021. 

Privatmarknaden       Juni 2022 YTD 2022
Antal bilar 11 958 68 966
Andel av totalmarknaden 51% 55%
Utveckling vs 2021 (%)  -9% -6%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -1 241 -4 620

 

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden minskade med hela 49,1% i juni jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 6 694 bilar. Största märke var Volkswagen med 15,4% marknadsandel, därefter Tesla med 15,2% och BMW med 11,7% andel.

Hittills i år har 35 991 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 34% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* Juni 2022 YTD 2022
Antal bilar 6 694 35 991
Andel av totalmarknaden 28% 29%
Utveckling vs 2021 (%) -49% -34%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -6 461 -18 883

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i juni med 20,7% jämfört med juni 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 59 dagar.  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       Juni 2022 YTD 2022
Antal bilar 30 653 178 962
Utveckling vs 2021 (%) -21% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -8 020 -38 111
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 59 dagar 60 dagar

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.
Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:
❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞
Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.
Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

You must be logged in to post a comment Login