Bilmarknaden mars 2021

Av på 8 april, 2021

I mars nyregistrerades 46 332 personbilar vilket var en ökning med hela 70% jämfört med mars 2020. Största märke var Volvo med 25,6% av registreringarna, därefter Volkswagen med 10,0% och Toyota med 7,9% andel. Hittills under 2021 har 89 663 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 36% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 235% i mars jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 8 687 lätta lastbilar i mars. Största märke var Volkswagen med 22,3% av registreringarna, därefter Ford med 16,7% och Renault med 10,9% andel. Hittills under 2021 har 13 671 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 139% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i mars för 37,7% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 5,6% elbilar och 32,1% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i mars med 13% jämfört med mars 2020 och landade på totalt 2 594 bilar. Största elbilsmärke i mars var Tesla med 46,0% av den totala elbilsvolymen. Därefter Kia med 13,8% och Volkswagen med 8,6% andel. 

I mars nyregistrerades 14 891 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en ökning med 214% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Volvo som stod för 30,3% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 16,1% och BMW med 10,0%.

Hittills under 2021 har 32 363 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 36,1% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 28,0% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar Mars 2021 vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 46 332 +70% 89 663 +36%
Lätt lastbil(<3,5t) 8 687 +235% 13 671 +139%
Tung lastbil(>16t) 523 +3% 1 379 +2%
Släp 5 819 +56% 10 659 +28%
Husbil 1 106 +304% 1 380 +241%
Övrigt 4 594 +/-0% 17 914 +11%
TOTAL 67 061 +72% 129 305 +38%

Försäljning nya bilar

I mars månad levererades 37 818 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 54% jämfört med mars 2020. Flest nya bilar sålde Volvo med 23,2% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,2% och Kia med 9,0%.

Hittills under 2021 har 75 704 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 20% jämfört med samma period 2020. 

Försäljning nya bilar Mars 2021 YTD 2021
Antal bilar 37 818 75 704
Utveckling vs 2020 (%)        +54% +20%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     +13 288 +12 426

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i mars 18 341 nya bilar vilket är en ökning med 48% jämfört med mars 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 13,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,9% och Volvo med 11,1%. Privatleasingandelen var i mars 48%.

Hittills under 2021 har 38 089 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 20% jämfört med 2020.

Privatmarknaden       Mars 2021 YTD 2021
Antal bilar 18 341 38 089
Andel av totalmarknaden 48% 50%
Utveckling vs 2020 (%)  +48% +20%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) +5 932 +6 315 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 65% i mars jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 13 811 bilar. Största märke var Volvo med 32,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,6% och BMW med 9,8% andel.

Hittills i år har 27 307 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 25% jämfört med samma period 2020.

Tjänstebilsmarknad* Mars 2021 YTD 2021
Antal bilar 13 811 27 307
Andel av totalmarknaden 37% 36%
Utveckling vs 2020 (%) +65% +25%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) +5 453 +5 535

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i mars med 35% jämfört med mars 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 60 dagar.  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       Mars 2021 YTD 2021
Antal bilar 40 046 102 657
Utveckling vs 2020 (%) +35% +11%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) +10 352 +10 444
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 60 dagar 61 dagar

Statistik och rapporter från vroom

Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: vroom

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in