Bilmarknaden oktober 2021

By on 3 november, 2021

Elbilsregistreringarna upp 97% och går mot strömmen på en tung oktobermarknad där laddbara bilar utgjorde mer än hälften av nyregistreringarna, 27% av privatkunderna valde en elbil – en ökning med 170% i jämförelse med oktober 2020.

Nyregistreringar Oktober 2021

I oktober nyregistrerades 19 853 personbilar vilket var en minskning med 28,9% jämfört med oktober 2020. Största märke var Volvo med 15,5% av registreringarna, därefter Kia med 13,0% och Volkswagen med 11,2% andel. Hittills under 2021 har 248 572 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 9,1% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 27,2% i oktober jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 410 lätta lastbilar i oktober. Största märke var Ford med 18,3% av registreringarna, därefter Volkswagen och Renault med 15,4% vardera. Hittills under 2021 har 31 053 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 29,5% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i oktober för 51,3% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 23,1% elbilar och 28,2% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2021 har 107 042 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 43,1% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 29,3% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i oktober med 97% jämfört med oktober 2020. Av de 4 585 elbilar som registrerades på månaden var Volkswagen störst med 20,2% andel. Därefter Kia 9,1% och Skoda med 8,3% andel vilket var samma som Polestar.  

I oktober nyregistrerades 5 608 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 28% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Kia som stod för 28,7% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 20,2% och Mercedes med 10,0%.

Nyregistreringar     Oktober 2021   Utv vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 19 853 -29% 248 572    +9%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 410 -27% 31 053 +29%
Tung lastbil(>16t) 412 -13% 4 384    +8%
Släp 4 242 -3% 52 751    +8%
Husbil 175 -21% 4 025 +18%
Övrigt 2 901 -22% 62 508 -4%
TOTAL
                                   29 993
           -25%    381 328  +7%

Försäljning nya bilar

I oktober månad levererades 17 048 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 26,5% jämfört med oktober 2020. Flest nya bilar sålde Kia med 13,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,0% och Volvo med 10,9%.

Hittills under 2021 har 220 830 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 8,4% jämfört med samma period 2020.

Försäljning nya bilar Oktober 2021 YTD 2021
Antal bilar 17 048  220 830
Utveckling vs 2020 (%)        -26% +8%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     -6 132 +17 097

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i oktober 9 911 nya bilar vilket är en minskning med 15,9% jämfört med oktober 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 17,8% marknadsandel, därefter Volkswagen med 8,5% och Toyota med 8,3%. Privatleasing stod för 53,6% av privatmarknaden.

Hittills under 2021 har 118 264 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 10,8% jämfört med 2020. 

Privatmarknaden       Oktober 2021 YTD 2021
Antal bilar 9 911 118 264
Andel av totalmarknaden 58% 54%
Utveckling vs 2020 (%)  -16% +11%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) -1 869 +11 497

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 37% i oktober jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 4 714 bilar. Största märke var Volvo med 17,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 17,0% och Mercedes med 9,8% andel.

Hittills i år har 71 623 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 9,8% jämfört med samma period 2020.

Tjänstebilsmarknad*       Oktober 2021 YTD 2021
Antal bilar 4 714 71 623
Andel av totalmarknaden 28% 32%
Utveckling vs 2020 (%)     -37%    +10%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)         -2 746 +6 412

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av personbilar upp till tio år minskade i oktober med 7,2% jämfört med oktober 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 55 dagar (median 23 dagar).  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år       Oktober 2021 YTD 2021
Antal bilar 33 710 362 380
Utveckling vs 2020 (%) -7,2% +6,2%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) -2 614 +21 242
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 55 dagar 58 dagar

…………….

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Vroom
Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

You must be logged in to post a comment Login