Bilverkstadsdöden fortsätter i glesbygden

Av på 9 maj, 2019
Alla bilverkstäder ska kunna ta del av en bils hela digitala innehåll i realtid och i ett icke-diskriminerande format, enligt SBF och SFVF, två organisationer som värnar om det fria bilverkstadsvalet.

Bilverkstadsdöden tycks ha bromsat upp. Men den grasserar alltjämt i glesbygdslänen Värmland och Västerbotten. Däremot gasar verkstadsbranschen på i storstadslänen, där verkstäderna blir allt fler linjärt med ekonomisk tillväxt och växande fordonsbestånd. Ökade myndighetskontroller kan även ha påverkat utvecklingen – när svarta verkstäder blir juridiska personer, riktiga företag – i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Det rapporterar de båda branschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, efter en ny gemensam genomlysning av branschutvecklingen för bilverkstäder – ej skade- eller lackverkstäder – med omsättning över 1 miljon kronor per år.

2005 fanns det 5209 bilverkstäder, 2016 var de nere på 3579 och för 2019 visas en mindre ökning upp till 3688 – det vill säga ett netto med 109 bilverkstäder som passerar omsättningskravet i analysen sett över tre år.

Tillväxten, positivt netto, har skett främst i Stockholms län med 24 och i Skånes län med 30 samt Västra Götalands län med 26 nya bilverkstäder. Medan antalet bilverkstäder blir färre i glesbygdslänen Värmland och Västerbotten med 16 respektive 7 färre verkstäder, negativt netto, på tre år.

Det är storstadsregionerna som växer i Sverige, vilket förmodligen avspeglar sig i branschstatistiken. Dessutom har vi sedan ett år tillbaka både skärpta myndighetskontroller och krav på personalliggare för att stävja svartarbete och andra former av osund konkurrens. Det är något som även kan ha bidragit till att verkstäderna blivit fler, menar Bo Ericsson, branschdirektör SFVF.

Han är dock noga med att poängtera att det krävs ytterligare tid för att djupare kunna analysera konsekvenser av myndighetsinsatser och lagstiftning.

SBF:s ordförande, Christer Liljenberg, vill ur ett konkurrensperspektiv lyfta fram de små allbilverkstädernas situation. Det är småföretag, SME, som är en viktig del av samhällsservicen och som arbetsgivare på de orter som de finns.

När det gäller de små verkstäderna på landsorten och glesbygden finns en fortsatt utsatthet som i första hand kan förklaras med sviktande kundunderlag och i andra hand rätten till teknisk information och tillgången till fordonets mjukvara i realtid – bilens digitala innehåll för att kunna utföra en fackmässig reparation, säger Christer Liljenberg. Men även investeringskrav i teknik, miljö och kompetens, samt bristande infrastruktur, som snabbt bredband eller fiber för att kunna utföra fordonsdiagnos och mjukvaruuppdateringar, är andra viktiga orsaker till varför bilverkstadsdöden fortsätter.

Utan att vilja politisera så här i EU-valtider vill Christer Liljenberg, som även är vice ordförande för den europeiska eftermarknadsorganisationen FIGIEFA, ändå lyfta fram kravet på att alla bilverkstäder ska kunna ta del av en bils hela digitala innehåll i realtid och i ett icke-diskriminerande format.

– Här är det viktigt att våra EU-parlamentariker står på konsumenternas och småföretagens, bilverkstädernas, sida för fri konkurrens och inte på det fordonsindustriella komplexet sida. Det är den som disponerar fordonen som också äger och bestämmer över det digitala innehållet och den fordonsgenererade datan och ingen annan. Tänk om banken skulle ta kontroll och bestämma över dina pengar.

Enligt ett EU-beslut ska det råda fri konkurrens inom bilservice (Kommissionens förordning (EU) 461/2010 för motorfordonssektorn). Detta i syfte att genom ökad valfrihet sänka konsumenternas ägandekostnader samtidigt som verkstadsutbudet ska öka, inte minst på landsbygden, tack vare den fria konkurrensen.

– Så var det åtminstone tänkt från EU-kommissionens sida och fungerar det som tänkt så ska små bilverkstäder inte hotas, avslutar Christer Liljenberg och understryker kravet på konkurrensneutralitet.


Bilverkstäder som utför bilservice, omsättning över 1 miljon SEK/år, länsvis utveckling:

Län 2005 – 2016 – 2019

 • Stockholm 891 – 661 – 685
 • Uppsala 159 – 139 – 139
 • Östergötland 237 – 161 – 173
 • Jönköping 221 – 151 – 159
 • Kronoberg 130 – 83 – 92
 • Kalmar 157 – 98 – 94
 • Gotland 41 – 17 – 22
 • Blekinge 88 – 49 – 59
 • Skåne 632 – 429 – 459
 • Halland 192 – 141 – 140
 • Dalarna 207 – 122 – 128
 • Gävleborg 177 – 109 – 117
 • Jämtland 109 – 74 – 76
 • Norrbotten 157 – 94 – 96
 • Södermanland 169 – 118 – 109
 • Värmland 173 – 127 – 111
 • Västerbotten 139 – 94 – 87
 • Västernorrland 164 – 102 – 103
 • Västmanland 160 – 97 – 103
 • Västra Götaland 855 – 600 – 626
 • Örebro 151 – 106 – 110

Riket: 5209 – 3579 – 3688
Källa: SFVF och SBF

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in