Biologisk mångfald – så gör du skillnad i matbutiken

Av på 27 september, 2021
En konsument kan göra skillnad för biologisk mångfald i matbutiken

Tre fjärdedelar av våra livsmedelsgrödor är helt eller delvis beroende av pollinerande insekter. Men tyvärr är okunskapen om detta fortfarande stor hos allmänheten. Samtidigt uppger 2 av 3 konsumenter* att de vill lära sig mer om hur livsmedel kan bidra till biologisk mångfald.

Biologisk mångfald handlar om naturens artrikedom. Många olika arter, till exempel insekter, blommor och fåglar samverkar för att skapa stabila ekosystem. Flera oroande rapporter från FN, WWF och forskare larmar om att både artvariationen och antalet insekter har minskat dramatiskt de senaste åren. De senaste 10 åren har 30 procent av Sveriges gräsmarksfjärilar försvunnit. I somras kom den sorgliga nyheten att ännu en dagfjäril nu räknas som utdöd i Sverige.

Det är därför viktigt att skapa livsmiljöer för både insekter och djur i våra svenska odlingslandskap. Det får inte bara vara som en stor öken med en och samma gröda utan det behövs boplatser och mat för naturlivet. Svenskt Sigill har unika regler för att öka den biologiska mångfalden för all certifierad odling och vann förra året SLU Artdatabankens naturvårdspris för sina insatser. 

Tusentals åtgärder för ökad artrikedom

Över 1 000 odlare genomför tillsammans tusentals åtgärder för att öka antalet humlor, bin, fåglar och andra insekter i jordbrukslandskapen. Det kan handla om att plantera blomsterremsor runt en åker eller att plantera eller bevara blommande träd och buskar.

– Minskningen av den biologiska mångfalden är en av vår tids stora miljöfrågor. Vi vill visa konsumenten hur hens val i matbutiken kan skapa boplatser och mat för insekter, fåglar och vilt i odlingslandskapet. Vi vill också passa på att tacka de konsumenter som gör ett medvetet val, säger Josefin Kihlberg, kommunikationsansvarig för Svenskt Sigill.

Kvinnor leder utvecklingen

Nästan 7 av 10 (68 procent) konsumenter* kan tänka sig att betala mer för ett livsmedel eller produkt från en gård som bidrar till biologisk mångfald. Kvinnor är villiga att göra det i större utsträckning (76 procent kvinnor jämfört med 61 procent av männen).

– Vi ser att kvinnorna leder utvecklingen inom miljöområdet, de gör oftare medvetna val och tittar oftare efter miljö- och hållbarhetsmärkningar i matbutiken. Detta syns i flera olika undersökningar, menar Josefin Kihlberg.

Sverige
Örebronyheter

Källa Svenskt Sigill
Fakta om Svenskt Sigill
Svenskt Sigill garanterar spårbarhet från åker till butik och oberoende kontrollanter besöker gårdarna för att kontrollera att reglerna följs. Svenskt Sigill driver utvecklingen inom lantbruket när det gäller minskad klimatpåverkan, ökad biologisk mångfald och ett hållbart vattenuttag.
*Resultat från en Sifo-undersökning, september 2020

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in