Bli bättre på konflikter och minska risken för mobbning

Av på 25 september, 2017

Mobbning på arbetsplatser är ett stort problem. Under 2016 anmäldes över 1200 fall av mobbning och kränkande särbehandling på jobbet, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har ansvar för att chefer har både kunskap och förutsättningar för att arbeta mot kränkande särbehandling. Men vad kan chefen göra och när är det läge att ingripa? 

På onsdag den 27 september samlas 160 chefer, personalhandläggare och fackliga representanter på Universitetssjukhuset i Örebro för att delta i en utbildning om konflikter och mobbning på jobbet.

– Mobbning på arbetsplatsen är förödande, inte bara för den som mobbas utan för hela arbetsplatsen, säger Patrik Hennings, psykolog på Arbets- och miljömedicin i Örebro. Han är en av föreläsarna och kommer bland annat att prata om orsaker, effekter och vad organisationer och chefer kan göra.

Under 2016 presenterade Arbetsmiljöverket nya föreskrifter, som sänkte ribban för vad som klassas som kränkande särbehandling. Men mobbning och kränkningar kan vara svåra att upptäcka, och den som är utsatt för mobbning kan inte alltid slå larm. Särskilt inte om det är chefen som kränker en av sina medarbetare.

Forskaren Thomas Jordan vid Göteborgs universitet har under många år forskat och undervisat i konflikthantering. Under utbildningen i Örebro delar han med sig av sina erfarenheter från en omfattande studie av utredningar och anmälningar om kränkande särbehandling.

– Den största utmaningen när man ska hantera mobbning i arbetslivet är att de berörda ofta har väldigt olika bilder av vad som hänt. Det är därför viktigt att göra en noggrann bedömning av varje enskilt fall, säger Thomas Jordan, docent och lärare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in