Blir skateboard ny RF-idrott?

Av på 24 april, 2013

Åtta förbund har sökt medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). Riksidrottsstyrelsen (RS) föreslår att RF-stämman ska välja in ett av dem, Sveriges Skateboardförbund, men att de övriga sju får avslag. Beslutet fattar RF-stämman den 24-26 maj i Luleå.

Skateboardförbundet har sökt medlemskap två gånger tidigare, 2005 och 2007, men fick båda gångerna avslag eftersom stämman inte tyckte att förbundet var tillräckligt stabilt som organisation. Men nu menar riksidrottsstyrelsen att förbundet fått tillräckligt fasta former och har en sådan bred omfattning att det borde väljas in.

– Idrottsrörelsen får inte stelna i gamla former -vi måste vara öppna för nya idrotter som dels kan få stöd av att vara medlem i RF och dels berika oss. Skateboard är en stor och växande idrott som alltmer börjar hitta sin organisatoriska form, säger RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber.

De övriga förbund som sökt medlemskap i RF är Svensk Armsportförbundet, Förbundet för Svensk Bridge, Svenska Cricketförbundet, Svenska Frisksportförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Kroppskulturförbundet och Svenska Paintballförbundet.

Riksidrottsstyrelsen föreslår att Bridgeförbundets och Kroppskulturförbundets ansökningar avslås eftersom deras verksamhet inte kan betraktas som idrott. Även Frisksportförbundet har ett annat huvudsakligt ändamål än idrott och deras stadgar har inte heller den öppenhet som krävs. Paintballförbundet har enligt riksidrottsstyrelsen inte tillräcklig omfattning och stadga. Däremot tar RS inte ställning till frågan om paintball är en idrott.

Armsportförbundet har redan idag ett samarbetsavtal med Brottningsförbundet. Eftersom armsport (armbrytning) också är en liten idrott menar RS att den på sikt bör få utvecklas som en gren där. Cricketförbundet är också ett litet förbund som söker medlemskap i RF för första gången. Därför menar RS att det i första hand bör försöka få till ett samarbetsavtal med något annat förbund. Islandshästförbundet är betydligt större, men dess verksamhet ligger så nära Ridsportförbundets att de två borde kunna samordnas.

Fakta om medlemskap i RF
För att ett förbund ska beviljas medlemskap i RF krävs bland annat att förbundet bedriver idrottsverksamhet, att det är en ideell förening, att verksamhet står i samklang med idrottsrörelsens värdegrund och att det har minst 25 medlemsföreningar med sammanlagt minst 1 500 medlemmar.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in