Blyförbud är ett hot mot jakten i Sverige

Av på 13 september, 2020

I EU pågår nu ett intensivt arbete för att förbjuda blyhagel i ammunition. Förslaget är utformat på ett sådant sätt att det är förbjudet att ens inneha hagelpatroner med blyhagel inom en viss gräns från en våtmark och bevisbördan hamnar på jägarna om de misstänks för brott att bevisa att de uppehållit sig utanför en sådan gräns. Våtmark definieras i sin tur väldigt brett, och innefattar såväl mindre vattensamlingar, samt torv- och myrmarker utan synligt vatten.

– Det är katastrof att EU föreslår en lagstiftning som strider mot en av de heligaste rättsprinciperna vi har i Sverige, nämligen att man är oskyldig tills man har bevisats vara skyldig, säger Solveig Larsson, förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund.

Jägarnas Riksförbund är engagerade i arbetet genom sitt deltagande i Nordisk Jägarsamvirke, NJS. Frågan bevakas där utifrån ett generellt perspektiv men framförallt med fokus utifrån de nordiska förutsättningarna.

– Definitionen av våtmark är ett av de största problemen i det förslag som nu behandlas. Om förslaget går igenom kommer i princip hela landet att omfattas av blyhagelförbud, fortsätter Solveig Larsson.

Frågan om bly i ammunition har länge varit uppe både nationellt och internationellt. Att bly är ett ämne som är giftigt är otvetydigt men det är långt ifrån klarlagt att blyammunition har någon som helst negativ effekt på vare sig miljö eller folkhälsa. Vad som däremot är klarlagt är att bly i ammunition är det effektivaste och billigaste alternativet och andra alternativ än bly kommer leda till sämre etik vid jakten.

– Att inte kunna använda blyhagel vid jakt riskerar i slutändan att drabba den svenska traditionella löshundsjakten, avslutar Solveig Larsson.

Frågan om blyhagelförbud bereds nu i EU och JRF anser att förslaget helt ska slopas och att inget utökat blyhagelförbud ska införas.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jägarnas Riksförbund

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in