Boende i Örebro län vill ha mer städning för minskad smittspridning

Av på 6 mars, 2021
Fotograf: Helene Grynfarb

Många är oroliga för smitta när de rör sig utanför hemmet, störst är oron i matbutiker och kollektivtrafik. Sju av tio boende i Örebro län vill ha mer städning för att känna sig tryggare och åtta av tio vill ha mer desinficering. Det visar en ny undersökning som Almega Serviceföretagen låtit genomföra.

– Många är oroliga för smitta på platser utanför hemmet. Det är viktigt att förbättra rengöringen på platser man inte kan välja bort, som matbutiker och kollektivtrafik, säger Pernilla Enebrink, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen. 

Drygt hälften av befolkningen i Sverige är mycket oroliga för att smittas, främst för närståendes och samhällets skull. Andelen som är mycket oroliga för att smittas för sin egen del är klart lägre, en knapp tredjedel. Det är främst kollektivtrafik, köpcentrum och matbutiker som inte känns smittsäkra. Endast 12 procent upplever matbutiker som mycket smittsäkra och 42 procent av de som tar i en kundkorg tänker att någon borde desinficera handtaget mellan användningarna.

I landet som helhet vill 68 procent ha mer städning på platser utanför hemmet. I Örebro län är siffran något högre, 70 procent. Även desinficering är mer efterfrågat, 79 procent vill ha mer desinficering, jämfört med sverigesnittet på 72 procent. Det visar en undersökning som Axiom Insight gjort på uppdrag av Almega Serviceföretagen.

– Pandemin har satt ljus på hur viktigt städarens jobb är för att minska smittspridningen och få allmänheten att känna sig tryggare framöver, säger Pernilla Enebrink.

De mest önskade åtgärder av de boende i Örebro län för att platser utanför hemmet ska kännas mer smittsäkra är (1) att saker som vidrörs ofta torkas och desinficeras, (delad andraplats) att fler bär munskydd, samt att allmänna ytor desinficeras.

En undersökning bland Almega Serviceföretagens medlemsföretag visar på kunskapsluckor hos köpare av städtjänster. Fyra av tio företag svarar att deras kunder brister i kunskap. Nästan hälften av företagen uppger däremot att deras kunder har ganska stor eller mycket stor kunskap kring att minska smittspridning av covid-19 genom städning och sanering.

– Oroande att 40 procent av medlemsföretagen har kunder som brister i kunskap om vilken rengöring som behövs för att hålla smitta borta och skapa trygga miljöer. Det här är inte rätt tillfälle att snåla med rengöringen, säger Pernilla Enebrink.


Om undersökningen

Undersökning bland allmänheten:

  • Axiom Insight har på uppdrag av Almega Serviceföretagen frågat 2 000 respondenter om deras syn på smittspridning och städning.
  • Målgrupp: Personer mellan 18 och 80 år
  • Urval: Slumpmässigt utvalda respondenter från Cints paneler
  • Kvoter: Representativa för Sveriges befolkning med avseende på kön, ålder, geografi och sysselsättning.
  • Fältperiod: 14-19 januari 2021

Undersökning bland medlemsföretagen

Målgrupp: Almega Serviceföretagens medlemsföretag
Svarsfrekvens: 315 svarande medlemsföretag, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 27 %.
Fältperiod: Undersökningen genomfördes av Almega Serviceföretagen mellan den 26 januari och den 1 februari.

Länet
Örebronyheter

Källa Serviceföretagen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in