Bolåneräntor höjs efter stigande marknadsräntor

By on 3 februari, 2022
Arkivbild

Kraftigt stigande marknadsräntor har lett till ökade upplåningskostnader för SBAB. Nu höjs listräntorna för bolån med bindningstider 3 mån–10 år med 0,03–0,25 procentenheter. Förändringen gäller från och med torsdag 3 februari. SBAB:s lägsta möjliga bolåneränta är efter förändringen 1,04 procent*.

SBAB har som ambition att agera transparent med listräntorna för bolån genom en följsamhet i förhållande till upplåningskostnaderna. SBAB har en transparent räntesättningsmodell för bolån gentemot kunden – som är enkel och tydlig. Någon komplicerad och tidskrävande förhandling om bolåneräntan finns inte på SBAB. Kundens bolåneränta utgår från listräntan där bostadens belåningsgrad och storleken på lånet avgör hur stort ränteavdrag som görs från listräntan. Kunden kan enkelt räkna ut vilken bolåneränta som erbjuds på sbab.se/bolanekalkyl.

– Nu har vi sett en stigande inflation under relativt lång tid och mot bakgrund av bland annat detta förväntas Riksbanken och andra centralbanker höja sina styrräntor tidigare än vad som förut antagits. Dessutom förväntas Riksbanken och andra centralbanker att trappa ned på andra stimulansåtgärder i form av köp av obligationer. Som en konsekvens av detta har marknadsräntorna stigit kraftigt och därmed har bankernas upplåningskostnader på kapitalmarknaden ökat, säger Mikael Inglander, tf. VD SBAB.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: SBAB

You must be logged in to post a comment Login