Bolånetagare i kläm

By on 15 juni, 2022
Arkivbild

SvD har uppmärksammat att bolånekunder har fått högre räntor än vad man kommit överens om med banken, många känner sig lurade då man fått erbjudande om en låg ränta och signerat ett avtal men sedan fått en högre ränta när lånet betalats ut.

Bankerna menar att de inte lämnar några bindande garantier om räntan trots att man lämnat ett erbjudande.

När vi grundade Hypoteket såg vi det som en självklarhet att ett erbjudande om bolån enkelt ska kunna jämföras och som därför behöver vara bindande från vår sida, vilket konsumentkreditlagen understryker. Men i kontrast till vårt förhållningssätt har alltså flera banker valt en annan väg och anser inte att räntan är en del av erbjudandet.

Vi ställer oss då frågan hur bankerna lever upp till 13 a § i Konsumentkreditlagen där det framgår att konsumenter ska ha sju dagar på sig att granska ett erbjudande om en bostadskredit som ska innehålla samtliga kreditvillkor.

På Hypoteket får alla kunder 14 dagar på sig att i lugn och ro läsa igenom ett erbjudande, jämföra det med andra aktörer på marknaden och sedan välja om man vill gå vidare vilket då också sker helt digitalt. Räntan som står i erbjudandet är också den ränta konsumenten får när lånet betalas ut, oavsett när det sker i tid. För oss är det en fråga om konsumentskydd och en förutsättning för att en konsument ska kunna fatta ett välgrundat beslut.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Hypoteket

You must be logged in to post a comment Login