Boom väntas på arbetsmarknaden i hotell- och restaurangbranschen i höst

Av på 16 september, 2021
Arkivbild

Arbetsgivare inom hotell- och restaurangbranschen tror på en boom i efterfrågan på arbetskraft i höst. Sysselsättningstrenden ligger på +53 procent för det fjärde kvartalet, den starkaste prognosen i Arbetsmarknadsbarometerns historia. Prognosen för landet som helhet ligger på starka +25 procent. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Utmaningen för arbetsgivarna i hotell- och restaurangbranschen är nu att få tag på personal med rätt kompetens och erfarenhet. En del av de som förlorade jobbet efter pandemin har nu gått vidare till andra yrken eller studier, vilket gör det svårt att möta det skriande behovet på arbetskraft, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Samtliga branscher i Sverige lämnar positiva jobbprognoser, och främst är det arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen som tror på en riktig boom i jobbtillväxten. Sysselsättningstrenden ligger på hela +53 procent, vilket är goda nyheter för en av de branscher som drabbats hårdast under pandemin. För drygt ett år sedan, under tredje kvartalet 2020, var motsvarande siffra i stället -58 procent.

Rekordprognos för hela Sverige

Svenska arbetsgivare ser ljust på framtiden och förväntar sig en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft inför det fjärde kvartalet 2021. Sysselsättningstrenden ligger på +25 procent, vilket innebär den starkaste prognosen sedan pandemins start – och i undersökningens 18-åriga historia.

– Arbetsgivare i hela landet förväntar sig skapa rekordmånga jobbtillfällen i höst, vilket inte minst är goda nyheter i skenet av en historiskt hög arbetslöshet. Samtidigt ser vi att arbetsgivare har oerhört svårt att hitta rätt kompetens. Nu behövs åtgärder för att kompetensutveckla Sveriges arbetskraft så att återhämtningen snabbas på, säger Mikael Jansson.

Prognosen är hela 12 procentenheter starkare än föregående kvartal, då sysselsättningstrenden låg på +13 procent. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen 25 procentenheter starkare, då svenska arbetsgivare inte förväntade sig någon jobbtillväxt överhuvudtaget med en nollprognos.

Hoppfulla prognoser från norr till söder

Arbetsgivare i samtliga regioner lämnar optimistiska jobbprognoser inför det fjärde kvartalet. Inte i någon region är sysselsättningstrenden svagare jämfört med föregående kvartals prognoser. Mest optimistiska är arbetsgivarna i Stockholm-Uppsalaregionen med en sysselsättningsgrad på +28 procent, den starkaste jobbprognosen någonsin för regionen.

– Pandemin har påskyndat automatiseringen och digitaliseringen av arbetsmarknaden, vilket gör att de jobbtillfällen som skapas inte nödvändigtvis är samma som försvann. Så även om svenska arbetsgivare tror på ökad jobbtillväxt ser vi samtidigt ett stort gap mellan den kompetens som efterfrågas och den kompetens som finns att tillgå, säger Mikael Jansson.

Mätningen utfördes under pågående pandemi, den 1-31 juli, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

Sverige
Örebronyheter

Källa Manpower Group

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in