Bostaden blir hållplats när Region Örebro län satsar på närtrafik

By on 2 mars, 2018
Arkivbild

Med målet att skapa en kollektivtrafik som är bättre anpassad för landsbygden inför Länstrafiken anropsstyrd närtrafik. Det innebär att den som bor långt från en busshållplats kan bli hämtad vid bostaden för vidare resa till någon av länets tätorter.

Oavsett om det handlar om stad eller landsbygd måste kollektivtrafiken hela tiden utvecklas för att möta resenärernas önskemål. Med anropsstyrd närtrafik vill vi ge de länsinvånare som har långt till en hållplats ett enklare resealternativ, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Hämtning vid bostaden
Det var i dag, den 1 mars, som Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad fattade beslut om att införa anropsstyrd närtrafik med Länstrafiken. Det sker på prov i två av länets kommuner från och med hösten 2018. Därefter är ambitionen att ha en länsöverskridande modell på plats inom två år.

Den anropsstyrda närtrafiken innebär att den som har längre än 1,5 kilometer till närmaste hållplats kan boka hämtning vid bostaden på vardagar mellan klockan 9.30 och 14. Målet för resan kan sedan väljas utifrån ett antal fördefinierade närtrafikhållplatser som oftast är belägna i en av länets tätorter.

Mitt på dagen är det färre som reser kollektivt vilket gör att våra fordon inte utnyttjas fullt ut. Det ger oss möjligheten att erbjuda den service som anropsstyrd närtrafik innebär för den som bor på landsbygden och som till exempel behöver handla i en mataffär, besöka en vårdcentral eller hämta paket hos ett postombud, säger Anders Ceder (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Beprövad modell
I Örebro län är det cirka 30 000 personer som bor i de områden som ger rätt till anropsstyrd närtrafik. För Region Örebro län beräknas årskostnaden från och med år 2020, då verksamheten är fullt utbyggd, vara cirka 1,6 miljoner kronor. Resemodellen är sedan tidigare införd i flera län.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login