Bostadsbranschen välkomnar regeringens besked om sänkta elnätspriser

By on 16 augusti, 2018
Arkivbild.

Regeringen beslutar nu att sänka elnätsavgifterna. Från och med 2020 träder en ny reglering i kraft där bland annat elnätsbolagens avkastning kommer att nära nog halveras. Det påverkar alla landets hushåll och leder till att många kommer att få sänkta elnätsavgifter, i flera fall med upp till 21 procent. En enad bostadsbransch är mycket nöjd med regeringens besked. – Det här är ett mycket välkommet besked från regeringen. Vi har länge drivit frågan att det måste bli ett slut på de orimliga avgiftshöjningar på elnät som drabbat landets boende i många år. Elnätsregleringen är till för att skydda konsumenterna och det kommer den nu att göra på ett mycket bättre sätt, säger Jennie Wiederholm, energiexpert Hyresgästföreningen. Tidigare i år uppvaktade bostadsbranschen – i form av HSB, Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, SABO, Riksbyggen och Villaägarna – regeringen och energiminister Ibrahim Baylan där vi framförde vikten av en ny reglering.  

– Vi har i många år följt prisutvecklingen på elnät. Bara de senaste två åren har avgifterna ökat med i genomsnitt 12 procent, samtidigt som den allmänna prisutvecklingen legat på omkring tre procent. Och redan nu ser vi stora bolag som aviserar nya höjningar. Därför är det särskilt glädjande att regeringen har lyssnat på kritiken och att vi nu kan få en mer rimlig och balanserad prisutveckling, säger Jennie Wiederholm.

Enligt regeringens beräkningar rör det sig om uppskattningsvis 60 miljarder mindre i avgifter för nästa regleringsperiod, 2020-2023, jämfört med om vi haft dagens regler.

– Vi kommer fortsätta frågan noga och fortsätta studera prisutvecklingen, en elnätsreglering som innebär ett reellt och rimligt konsumentskydd är viktigt för Sveriges boende, säger Jennie Wiederholm.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login