Bostadsbyggandet bromsar i storstadslänen

By on 17 oktober, 2017
Arkivbild

Det råder hög aktivitet i bostadsbyggandet och nyproduktionen ser ut att kunna växa med ytterligare 15-20 procent i år, förutsatt att produktionstakten för första halvåret håller i sig under årets andra halvår.

Analysföretaget Industrifaktas senaste konjunkturrapport med prognoser för byggandet är dock mindre positiv än så och enligt företaget kommer uppgången att vändas till en nedgång nästa år. Än så länge syns dock inga sådana signaler i statistiken över påbörjade nybyggnadsprojekt på riksnivå.

Det höga tempot i byggandet visar emellertid stora regionala skillnader och i vissa storstadslän syns signaler på en avmattning. De tre storstadslänen svarade under första halvåret i år för närmare 60 procent av den samlade nyproduktionen av småhus och flerbostadshus.

I både Stockholms län och Västra Götalands län är påbörjandet i snitt 10 procent lägre under första halvåret i år jämfört med samma period 2016. Skåne redovisar däremot riktigt starka halvårssiffror med en 75-procentig ökning under första halvåret i år jämfört med samma period 2016.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login