Bostadsbyggandet fortsätter att öka

By on 29 november, 2021

NAVET Analytics kommande konjunkturrapport visar att bostadsbyggandet har fortsatt att öka kraftigt under 2021

Preliminära beräkningar visar att det totalt påbörjades 9 550 bostäder i småhus och ca 36 300 bostäder i flerbostadshus.

Magnus Klein, ansvarig för konjunkturrapporterna på NAVET Analytics:

”En stor del av byggandet sker i storstadslänen. Av småhusen är det omkring hälften som byggs i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, motsvarande siffra för flerbostadshus är 63 procent. Vi ser också tydligt att Skåne sticker ut bland storstadslänen, här har antalet påbörjade lägenheter i små- och flerbostadshus ökat med över 40 procent. Att byggandet av bostäder ökar stämmer överens med våra prognoser och vi förväntar oss en ökning för helåret 2021 med ca 10-15 %.”

Sverige
Örebronyheter

Källa: NAVET Analytics

You must be logged in to post a comment Login