Bostadsbyggandet har nått sin kulmen

Av på 13 maj, 2019

Idag publicerades siffror för nybyggnation av bostäder för helåret 2018. Under året färdigställdes 42 844 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, 12 032 i småhus och ytterligare 3 495 tillkom genom ombyggnation.

–Enligt bedömningar från Boverket behöver det färdigställas 67 000 bostäder per år, fram till 2025. Under 2018 färdigställdes ca 58 000 bostäder, och nu pekar mycket på att byggandet nått sin kulmen. Det håller inte, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus var det 52 procent som uppläts med hyresrätt och 48 procent med bostadsrätt. Men det finns stora variationer i landet. I Storstockholm uppfördes 33 procent av flerbostadshusen med hyresrätt, i Stor-Malmö var det 63 procent.

–För att byggandet ska fortsätta i lågkonjunkturen vill vi se en ny bostadspolitik. Statliga topplån som flyttar delar av risken för byggandet från byggföretag till staten, kan förmå marknaden att fortsätta bygga även när priser sjunker. Det medför också att fler företag kan engagera sig i samhällsbygget, vilket ger skärpt konkurrens och lägre priser för alla som behöver en bostad, säger Martin Hofverberg.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in