Bostadsfrågorna Sveriges nästa regering måste lösa

By on 18 januari, 2019

De bostadsreformer som främst behöver tillkomma är förbättrade möjligheter för yngre att få en bostad, följt av sänkt reavinstskatt och fler hyresbostäder. Allt detta framgår när SIFO ställt en rad frågor om bostadspolitik till svenska storstadsbor, på uppdrag av mäklarföretaget Bjurfors.

Talmannen har nominerat Stefan Löfven till statsminister och imorgon fredag hålls omröstning i riksdagen. När väl en regering finns på plats finns det en rad bostadsfrågor som svenskarna gärna vill se lösningar på.

I undersökningen anger 22 procent av storstadsborna att de främst vill att det blir lättare för unga att få en bostad. Vidare uppger 19 procent av respondenterna att en sänkt reavinstskatt är mest prioriterat och 16 procent svarar att det är byggandet av fler hyresbostäder som är viktigast.

Stödet för att göra det lättare för unga att få en bostad är stort inom alla åldersgrupper, samt bland både män och kvinnor.

– Dagens bostadspolitik har skapat rekordhöga trösklar för ungas möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Det är uppenbart att Sveriges politiker måste komma med konkreta förslag som stimulerar rörligheten på bostadsmarknaden så att fler flyttkedjor skapas och så att unga ges bättre möjligheter att köpa sin allra första lägenhet, säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm.

Stockholmarna är de som är mest positiva till att göra det lättare för yngre att få en bostad genom politiska beslut. I Göteborg och Malmö är andelen 21 procent.

– Intressant nog skulle tre åtgärder som ses som viktigast för storstadsbor alla underlätta för just unga på bostadsmarknaden. Sänkt reavinst och fler hyresrätter underlättar ju också direkt eller indirekt genom ökad rörlighet och genom fler boendeformer, säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm.

Generellt lågt betyg för svensk bostadspolitik
Betyget för den förda bostadspolitiken får anses vara allt annat är högt. Bara 8 procent anser sig ha stort förtroende för den förda bostadspolitiken. Desto fler, 55 procent, anger att förtroendet är lågt. En av tre (34 %) landar i omdömet ”varken högt eller lågt”.

Vilken är den främsta åtgärden på bostadsmarknaden som svenska politiker bör ta tag i?
Underlätta för unga att få en bostad 22%
Sänkt reavinstskatt vid försäljning av bostäder 19%
Bygga fler hyresbostäder (genom bostadssubventioner) 16%
Minska regelverket så det går snabbare att bygga nytt 7%
Trappa ned ränteavdraget 6%
Göra det mer fördelaktigt att sälja sin bostad 6%
Vet ej 4%
Ta bort amorteringskravet 4%
Bygga fler studentbostäder 4%
Ökat inslag av marknadshyror 3%
Ta bort skuldkvottaket 3%
Återinföra fastighetsskatt 2%
Underlätta för nyanlända att få en bostad 2%
Sänkt stämpelskatt vid förvärv av bostäder 1%
Sänkt skatt vid andrahandsuthyrning 0%

Vilket förtroende har du för den förda bostadspolitiken i Sverige?
Högt 8%
Varken eller 34%
Lågt 55%
Vet ej 4%

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login