Bostadsrättsägare vill se bättre skötsel

By on 20 maj, 2023
Arkivbild

Bostadsrättsägare vill se bättre skötsel av föreningen men inte ta något ansvar, många bostadsrättsägare ser förbättringspotential när det kommer till fastighetens skötsel.

Det svarar nämligen 41 procent av bostadsrättsägarna i Sveriges Bostadsrättsrapport 2023, samtidigt som det finns ett missnöje uppger över hälften att de inte kan tänka sig att sitta i föreningens styrelse.

Det är bostadsrättsföreningens ansvar att ta hand om fastigheten och dess gemensamma utrymmen som trapphus, fasader och innegård. Alla boende har möjlighet att vara med och påverka i sin förening på möten eller genom att ta plats i styrelsen.

I Sveriges Bostadsrättsrapport 2023 har SBC frågat hur svenska bostadsrättsägare i allmänhet anser att styrelsen hanterar skötseln av fastigheten. Det visar sig att fyra av tio anser att det kan bli bättre och sex procent svarar att de inte är nöjda alls. Men trots att många anser att föreningens arbete kan bli bättre vill 54 procent av de som inte sitter i styrelsen idag inte heller göra det i framtiden.

– Siffrorna från rapporten visar såklart på förbättringspotential hos bostadsrättsföreningar runt om i landet. Vi på SBC som är experter på att förvalta bostadsrätter uppmuntrar till styrelseengagemang i bostadsrättsföreningen. Det är genom att engagera sig i styrelsen som man har störst möjlighet att påverka och förändra arbetet. Genom engagemanget får man bättre koll på vad som händer framåt och vilka investeringar som behöver göras. Känns arbetet för stort för föreningen så finns vi alltid där och kan hjälpa till som rådgivare, säger Per Karlsson, Affärsområdeschef Teknisk förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Energibesparande investeringar står högst upp på listan av vad bostadsrättsägare helst skulle se mer av i sin förening, vilket inte förvånar med tanke på stigande inflation, ökade räntor och höga elpriser. Nära hälften vill fokusera på energibesparande investeringar medan nästan en tredjedel vill fokusera på hållbara investeringar. Därefter är det just ett ökat engagemang bland de boende som efterfrågas av landets bostadsrättsägare.

– Det är tydligt att en medvetenhet om vår omvärld avspeglar sig i årets rapport. Miljö och hållbarhet har länge varit på agendan och har under energikrisen fått ännu större fokus för bostadsrättsägare. Vi rekommenderar att föreningar har en underhållsplan som sträcker sig 50 år framåt i tiden. En ordentligt framtagen underhållsplan gör inte bara att man kan sätta en korrekt avgift och minska risken för oförutsedda kostnader, utan även att man kan planera för hållbara och energibesparande investeringar, säger Jonas Nyman, Gruppchef för underhållsplanering på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Hjärtstartare, kamerabevakning och digitala lås är det som bostadsrättsägarna allra helst vill se som säkerhetsåtgärder i sin förening. När det kommer till tjänster som föreningen tillhandahåller är det hantverkartjänster som elektriker, snickare och målare som toppar listan.

– Om du som medlem i en bostadsrättsförening anser att skötseln av fastigheten är bristfällig rekommenderar vi att ta hjälp av er förvaltare. Det finns hjälp att få både när det kommer till planering av underhåll, reparationer och regelbunden skötsel. Vi på SBC vill göra det enklare för bostadsrättsföreningar att ta hand om sina föreningar och hus, avslutar Per Karlsson.

Sitter du med i styrelsen i din bostadsrättsförening? 

Ja 24%
Nej 76%

….

Skulle du kunna tänka dig att sitta med i styrelsen för din bostadsrättsförening? (sitter ej i styrelsen)

Ja 37%
Nej, jag har redan gjort det 11%
Nej, det tar för mycket tid 17%
Nej, det intresserar mig inte 26%
Annat 2%
Vet ej 7%

 ….

Anser du att din förening sköter fastigheten på ett bra sätt? 

Ja 53%
Ja, men det kan bli bättre 35%
Nej 6%
Vet ej 5%

….

Vad önskar du mer av i din bostadsrättsförening framöver?

Energibesparande  investeringar 46%
Hållbara investeringar 32%
Ökat engagemang bland de boende i bostadsrättsföreningen 30%
Ökad satsning på gemensamma utrymmen 22%
Ökad satsning på digitalisering av bostadsrättsföreningen 20%
Ökad satsning på tryggheten genom exempelvis kameror 20%
Vet ej 13%
Annat 9%

 ….

Vilka av följande säkerhetsåtgärder skulle du önska fanns i anslutning till ditt boende?

Hjärtstartare i fastigheten 25%
Kamerabevakning 24%
Digitala lås 24%
Belysning med sensorer 21%
Brandsläckare i fastigheten 21%
Organiserad grannsamverkan 17%
Staket/Grind 11%
Byte av portkod varje månad 11%
Portvakt 7%
Mindre växtlighet/fri syn 6%
Vet ej 13%
Inget av ovanstående 15%

 ….

Vilka tjänster skulle du vilja ha tillgång till direkt genom din förening?

Elektriker 37%
Snickare 35%
Målare 31%
Städtjänster 25%
Elavtal 24%
Låssmed 21%
Försäkring 20%
Flytthjälp 15%
Co working-utrymmen 12%
Bolån 11%
Annat 5%
Inget av ovanstående 26%

Sverige
Örebronyheter

Källa: SBC
Läs hela rapporten här: https://www.sbc.se/bostadsrattsrapporten/

You must be logged in to post a comment Login