Böter på all nedskräpning är en bra idé

Av på 21 maj, 2021
Under våren 2021 har Håll Sverige Rent genomfört kampanjen ”Farväl Fimpen!” för att belysa frågan och tiotusentals personer har skrivit under vårt upprop. Det visar vilken kraft det finns för en förändring.

I går, 20 maj 2021, presenterade regeringen sin proposition om att införa böter för ringa nedskräpning. Det skulle innebära att personer som skräpar ner med mindre skräp, som fimpar, snus och glasspapper, kan få 800 kronor i böter. Håll Sverige Rent har arbetat för det här under lång tid och välkomnar förslaget.

Varje år slängs cirka en miljard fimpar på gator och torg i Sverige, vilket gör det till vårt överlägset vanligaste skräp. Eftersom fimparna oftast slängs på marken åker de lätt ned i dagvattenbrunnar och ut i havet. Fimparna innehåller plast och gifter, bland annat kadmium som finns i batterier, och riskerar att göra stor skada i naturen under en lång tid. Fimpar står enligt den nationella skräpmätningen 2020 för 62 procent av allt skräp.

Sedan den 1 juli 2011 har polisen möjlighet att skriva ut böter för nedskräpning. Men även om det är förbjudet att skräpa ner, så är det inte straffbart att slänga enstaka cigarettfimpar, tuggummin eller glasspapper (som ofta är plast) på marken. I praktiken finns det ett fimpundantag i nuvarande lagstiftningen. Regeringens förslag att undantaget för en ringa gärning ska tas bort när det gäller nedskräpningsförseelse är viktigt och innebär att det undantag som finns i nuvarande lagstiftning skulle försvinna.

Fimpar är ett av de vanligaste skräpen och många rökare underskattar hur mycket de skräpar ned. En observationsstudie under 2020 visade att två av tre cigarettfimpar som röks utomhus hamnar på marken.

Tre skäl till att ta bort undantaget

Håll Sverige Rent ser tre tydliga skäl till att ta bort fimpundantaget och införa böter även för nedskräpning med små föremål:

1. 9 av 10 svenskar vill se böter för fimpar

En överväldigande majoritet av den svenska befolkningen, 93 procent, anser att de som fimpar på marken ska kunna bli bötfällda. Det finns ett starkt stöd hos allmänheten för skarpare åtgärder för att motverka nedskräpning, och 94 procent anser att det är viktigt att minska nedskräpningen i Sverige.

2. Nedskräpning är ett stort störningsmoment och leder till mindre attraktiva stadsmiljöer

Hela 83 procent av svenskarna stör sig på att rökare kastar fimpar på marken, enligt en Sifo-undersökning från 2016 som utfördes på uppdrag av Håll Sverige Rent. Förutom att utgöra ett störningsmoment bidrar nedskräpning till en mindre attraktiv stadsbild och en ökad känsla av otrygghet. Dessutom leder det till att vår natur och omgivning skadas.  

3. Andra länder har redan böter för fimpar och små skräp

Många länder i Europa har regler och förbud mot nedskräpning av fimpar, som även är straffsanktionerat. Här är några exempel:

• I Finland råder allmänt nedskräpningsförbud, vilket inkluderar ringa överträdelse av nedskräpningsförbudet. Det innebär att den som slänger en cigarettfimp på marken kan behöva betala en bot på 100 euro.

• I Italien kan den som fimpar på marken få böter motsvarande upp till 2800 kronor. Tuggummi och annat mindre skräp kan ge motsvarande 1400 kronor i böter. Pengarna går till utveckling av gratis kollektivtrafik samt utveckling av befintliga programmen för stadscyklar och bilpooler.

• I Frankrike har tidigare böter på 68 euro utfärdats till den som fimpar på marken, en bot som nu ökat till 135 euro för att få bot på problemet.

• Nederländerna har regler som gör att den som skräpar ned kan få betala upp till 140 euro.

• I Storbritannien får du böter om du begår ett miljöbrott (”environmental offense”), som inkluderar nedskräpning av tuggummin och fimpar.

• I Bryssel kan du få böter om du begår ”incivilities”, där den som kastar en cigarettfimp på marken behöver betala böter på 200 euro. Samma regler omfattar även Vallonien i södra Belgien.

Vad händer nu?

Under våren 2021 har Håll Sverige Rent genomfört kampanjen ”Farväl Fimpen!” för att belysa frågan och tiotusentals personer har skrivit under vårt upprop. Det visar vilken kraft det finns för en förändring.

Håll Sverige Rent välkomnar att regeringen nu lägger fram den här propositionen. Vi kommer att fortsätta arbeta med den kampanjen tills riksdagen har fattat ett beslut, i dagsläget ser det ut att bli debatt och beslut 22 september.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Håll Sverige Rent

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in